Wednesday 8 February
Weerman Jannes Wiersema

Geleidelijk toenemende bewolking. Vandaag meest droog.

10 juni 2016 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Een rug van hoge druk strekt zich uit van IJsland via de Noordzee tot over onze omgeving. De rugas ligt actueel over het zuidwesten van het land en trekt in de loop van de periode iets noordoostwaarts. Op zaterdag neemt de rug in betekenis af. Een oude frontale zone ligt in onze omgeving. Het grondfront ligt ten zuiden van ons land en blijft ook ten zuiden van ons,waardoor we ons op grondniveau in de polaire lucht bevinden. Op enige hoogte (900 hPa en hoger) ligt de theta-W gradient NW-ZO georienteerd vanaf Schotland richting het noorden van de FIR. In de loop van de periode verscherpt deze gradient (frontgenese). Bovendien neemt de hoogterug boven onze omgeving betekenis af en nadert er vanuit het westen en 500 hPa trog. Dit zorgt ook voor enige activatie van het hoogtegrond. Bovendien beweegt de gradient iets zuidwaarts en komt op zaterdag boven het noordoosten van het land te liggen.

De neerslagverwachtingen hebben de komende periode de nodige onzekerheid. De modellen tonen in verschillende mate in de loop van de dag neerslag boven zee op de ThetaW gradient en zuid er van (middelbare onstabiliteit). Het land lijkt het echter tot de avond zo goed als droog te houden in de nieuwste runs. In de nacht naar zaterdag wordt het signaal boven land ook sterker. Een ander aandachtspunt is dat Harmonie36 (als enige model) zaterdag buien boven het zuiden van het land berekent). De temperaturen zijn in dit model ook duidelijk hoger. De vraag is of dit realistisch is, er lijkt toch vrij veel bewolking te zijn.

Waarschuwing land 0 newKaart verwachtingen vandaag dag

Er zijn wolkenvelden, maar er is vandaag ook ruimte voor de zon. Wel wordt de bewolking in de loop van de dag geleidelijk dikker. Het blijft vrijwel overal droog. Later in de avond kan er in het noordwesten wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt tussen 16 graden in het noorden en 23 graden plaatselijk in het zuiden. De wind is noordwestelijk en zwak tot matig van kracht. In het zuiden is de wind zwak en komt uit uiteenlopende richtingen.

In de nacht naar zaterdag is het zwaar bewolkt en kan er af en toe lichte regen vallen. De minima lopen uiteen van 10 graden in het noorden tot 15 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.

Ook zaterdag overdag is het overwegend bewolkt en kan er vooral in de ochtend lichte regen voorkomen. In de middag komt er in het zuiden mogelijk een enkele bui tot ontwikkeling. In het noorden breekt misschien de zon nog even door. Bij een zwak tot matige oost- tot noordoostenwind wordt het in de middag een graad of 19.

Aan het begin van de periode, op zondag, ligt er een zwakke hoogterug vanaf Groenland over de Noordzee naar ons land, terwijl een hoogtelaag oost van de Baltische Staten boven Rusland ligt. De hoogterug trekt op zondag oostwaarts weg en vervolgens komen we onder invloed van een hoogtelaag vanaf de Atlantische Oceaan. Dit komt op woensdag boven ons land te liggen, waarna het naar Scandinavie trekt . Tot het einde van de week houdt het zijn invloed op ons weer. In het grondpatroon zien we de hele periode een complex, vlak lage drukgebied in onze omgeving met de kern ten noordwesten van ons land. Dit zorgt voor een zuidwestelijk/westelijke aanvoer, waardoor we ons hoofdzakelijk in de polaire lucht bevinden. De echte warme lucht blijft ten zuiden/oosten van ons.

Vooruitzichten

Wisselvallig weer met elke dag kans op buien. Middagtemperaturen rond 18 graden

Vooruitzichten lange termijn

vrijdag 17 juni tot en met vrijdag 24 juni

Er is een grote kans (70%) op een aanhouden van het wisselvallig weertype met middagtemperaturen iets beneden de langjaargemiddelde waarden.

Hoewel er detailverschillen zijn, zijn de 500 hPa-clusters de komende periode vrij eenduidig, met de invloed het hoogtelaag net ten noorden van ons of boven onze omgeving en de zonale stroming ten zuiden van ons. Aan het einde van de week nemen de significante verschillen pas toe. Dit beeld zien we ook terug in de pluim, die relatief smal is met maximumtemperaturen tegen de 20 graden, elke dag neerslagpieken, buien op dagelijkse gang bij dauwpunten rondom 12 graden.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

 1 total views,  1 views today

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn