Tuesday 21 May
Weerman Jannes Wiersema

Af en toe zon, in het zuiden een enkele (onweers)bui.

27 mei 2016 door Jannes Wiersema

37Tussen hoge druk boven de noordelijke Noordzee en lage druk boven Frankrijk voert een zwakke noordoostelijke stroming vochtige lucht aan. In het noorden van de FIR ligt vrijwel stationair een zwakke vore met frontale restanten. Hier is de grenslaag erg vochtig. Op dit moment ligt een (van oorsprong thermisch) lagedrukgebied boven Noord-Frankrijk. Dit trekt langzaam noordwaarts maar lijkt tegelijkertijd op te vullen. Een vrij brede vore met geringe luchtdrukgradient komt dan boven Belgie te liggen, zaterdag dringt deze verder noordwaarts op tot over het zuidelijk deel van ons land. In deze vore kunnen zich opnieuw kleine laagjes/trogjes vormen. In de bovenlucht staat een zuid(west)elijk stroming, maar het stromingspatroon is wel wat diffluent.

Actueel zitten er een aantal buitjes (middelbare onstabiliteit, zie temp van EBBE) boven het zuiden en zuidoosten. Alle modellen hebben dit signaal. Vervolgens laat Harm36/38 deze buien verder naar het noorden trekken en activeren in de loop van de middag. EC doet dit ook wel, maar houdt de buiigheid beperkt tot het zuiden. Hirlam heeft de rest van de dag vrijwel geen buien meer. Vanavond en vannacht gaan de modellen wat betreft het buiensignaal wat verder uit elkaar lopen, met name Harm38 wijkt af. Deze berekent vanavond en in de nacht naar zaterdag ook boven het noorden buien met onweer. De andere modellen doen dit niet. Valt lastig te verklaren. Mogelijk is de low-level jet een trigger of vormt convergentie bij de vore of een zwakke trog een mechanisme om de buien te laten ontstaan. Harm38 heeft als enige een klein laagje boven het oosten, waardoor mogelijk wat convergentie ontstaat. Voorlopig gaan we er vanuit dat de buitjes (middelbare onstabiliteit) wat verder noordwaarts kunnen komen en dat er in de middag in het zuiden nog een bui vanaf de grond kan ontstaan. Zaterdagmiddag komen alle modellen met een duidelijk signaal voor een aantal pittige buien. Harm38 geeft dit signaal eigenlijk alleen voor het oosten en noordoosten. We gaan er vanuit dat er in het hele land buien kunnen voorkomen. De mist in het noorden van het land hebben de modellen goed te pakken. Hirlam laat gezien de dikte van de laag de mist wel iets te snel oplossen. Op de Noordzee hebben Harm36/38 een verkeerde beginsituatie voor wat betreft stratus en mist. Voorlopig lijkt Hirlam de situatie het beste weer te geven. In de nacht naar zaterdag lopen de modellen ook sterk uiteen, vooral Harm38 laat een sterk afwijkend beeld zien met mist boven het zuidoosten. Voorlopig gaan we gezien de iets in kracht toenemende noordoostelijke stroming niet uit van mist boven land in de nacht naar zaterdag.

In het noorden komt eerst lokaal nog mist voor. Verder wisselen vandaag zon en wolkenvelden elkaar af. In de zuidelijke helft komt een enkele (onweers)bui voor, in het noorden blijft het waarschijnlijk droog. De middagtemperatuur ligt rond 21 graden, in het Waddengebied blijft de temperatuur enkele graden achter. De oost- tot noordoostenwind is matig.

Bewolking:

Momenteel (lage) ST-bewolking op het noorden van de FIR bij de vore/frontale zone. Veel verandering lijkt daarin vooralsnog niet te komen. De mist in het noorden is advectief binnen komen rollen vanuit Duitsland. Gezien de dikte van de laag kan het tot in de tweede helft van de ochtend duren voordat de ST geheel is opgelost. Zaterdagnacht kan i.c.m. iets meer wind en de vochtige lucht (turbulentie) stratus ontstaan. Vandaag met name in het zuiden enkele CB’s. Eerst vanaf middelbaar niveau, later vanmiddag in het zuiden mogelijk ook vanaf de grond. Toppen rond FL300. Zaterdagmiddag zouden de buien voornamelijk vanaf de grond moeten kunnen ontstaan. De toppen zijn dan nog iets hoger, rond FL350.

Neerslag:

Buien (middelbare onstabiliteit, zie temp van EBBE die een inversie heeft rond FL150) in het zuiden, langzaam noordwaarts verplaatsend Vanmiddag mogelijk ook boven het midden, in het zuid(oost)en kan dan ook een bui vanaf de grond ontstaan met onweer. CAPE waardes komen boven het zuiden van ons land op 400-700, lokaal 700-1000 J/kg uit. De hogere waardes (1000+) blijven aanvankelijk ten zuiden en zuidoosten van ons land, maar zaterdagmiddag wordt de opbouw ook boven ons land onstabieler. We gaan dan over het algemeen naar waarden rond 1000 J/Kg, in het zuidoosten nog wat hoger. Onweerskansen zijn dan ook groot, ook de kans op hagel neemt dan toe. Dat zie je ook in de hagel-uitvoer van Harmonie. Aandachtspuntje zou ook veel neerslag in korte tijd kunnen zijn. Weinig stroming op 700 hPa (max 10 kn) en Precipitable water > 30. Convectiemodus blijft op single cell/slecht georganiseerde multicell met effectieve schering tot maximaal 20 kn. Als we het stroomschema volgen lijkt de kans op > 50 mm in een uur vooralsnog niet groot. Is wel een aandachtspunt.

Komende nacht is het wisselend bewolkt en meest droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 13 en de noordoostenwind is matig.

Zaterdag overdag zijn er perioden met zon, maar in de middag komen er verspreid over het land enkele pittige onweersbuien tot ontwikkeling. Daarbij is hagel mogelijk en lokaal valt in korte tijd veel neerslag. De middagtemperatuur komt uit rond 23 graden, lokaal kan het 25 graden worden. Er staat een matige noordoostenwind, langs de kust draait de wind in de middag naar het noorden waardoor het hier enkele graden koeler wordt.

Vanuit een hoogtelaag ten westen van het Iberisch Schiereiland ligt een ZW-NO geori├źnteerde hoogtetrog over onze omgeving, terwijl een ander hoogtelaag boven de Oostzee ligt. Dit patroon kantelt: het zuidelijke hoogtelaag beweegt via Spanje en Frankrijk naar midden Europa en snoert af. Daar komt het in de loop van zondag aan en blijft vervolgens enige tijd rondtollen. Aan het einde van de week bouwt zich dan een hoogterug op boven de Britse Eilanden welke verbinding zoekt met een hoog boven Scandinavie. In het grondpatroon zien we aanvankelijk een erg vlakke luchtdrukverdeling boven het continent. Er dringen wel kleine (van oorsprong thermische) laagjes op vanuit Frankrijk. Het afsnoeren van het hoogtelaag zorgt in de loop van zondag wel voor het uitdiepen van een lagedrukgebied boven Duitsland. Dit laag trekt aan het begin van volgende week vervolgens retrograad over onze omgeving verder westwaarts alwaar het opvult. Vervolgens komen we wederom in een gebied met weinig gradient. Voorlopig blijven we daarmee in de warme lucht.

Vooruitzichten

Zondag en maandag stevige regen- en onweersbuien met plaatselijk forse neerslaghoeveelheden. Vanaf dinsdag afnemend buiig. De middagtemperatuur ligt rond 21 graden.

Vooruitzichten lange termijn

vrijdag 03 juni tot en met vrijdag 10 juni

Grote kans op overwegend droog weer met nu en dan zon, De middagtemperatuur ligt waarschijnlijk iets boven de normale waarde voor deze tijd van het jaar.

De afzonderlijke clusters vertonen slechts weinig afwijkingen t.o.v elkaar. Wel zijn er detailverschillen in de positie van het hoogtelaag en het grondlaag zondag/maandag. Dit is wel relevant voor hoe diep we in de warme lucht terecht komen en hoe zwaar buien kunnen uitpakken. Het lijkt erop dat de warmste lucht echter naar Noord-Duitsland en Denemarken wordt geadvecteerd. De CAPE-waarden in de pluim zijn dit weekeinde niet extreem hoog. In de loop van volgende week zien we duidelijke verschillen ontstaan. Het grootste deel van de clusters heeft wel de hoogterug ten westen van ons land, maar de precieze positie varieert. De meeste clusters blijven tot een dag of 8 vooruit een geblokkeerd stromingspatroon berekenen. In de pluim zien we vooral voor zondag en maandag kansen op significante neerslaghoeveelheden, ook is er een behoorlijk spreiding in de temperatuur en neerslag. Dit weerspiegelt de onzekerheid in de positie van het grondlaag (warmteadvectie) en de timing en positie van convectie. Na dinsdag nemen de neerslagkansen onder invloed van de rug ten westen van ons af.

Temp. op 2m in ┬░C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn