Saturday 20 July
Weerman Jannes Wiersema

Af en toe zon, later kans op wat regen.

09 juli 2016 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Aan de oostflank van een sturend laag ten westen van Ierland is de stroming zuidwestelijk. Boven het zuiden ligt eerst nog een occlusie (van oorsprong CAD) die vanochtend naar Duitsland weg trekt. Overdag passeert een trekrug van west naar oost over het land, gevolgd door het warmtefront van het frontale systeem behorend bij het laag. Dit warmtefront trekt in de middag en avond vooral over de noordelijke helft van de FIR. Hierachter komen we zondag in de warme sector. In de loop van zondag lijkt voor het golvende koufront uit een zwakke vore mee te lopen. Het koufront trekt in de avond van west naar oost over het land. Voor het koufront uit ligt een Theta-W 850 hPa tong met hoge waarden (17-19 C) over het oosten van ons land en vooral over Duitsland. Deze tong wordt na de passage van het koufront vlot naar het oosten teruggedrongen.

De stratus in het zuiden wordt  redelijk opgepakt door Hirlam, de mist in de Harmonie-runs is overdreven, al zijn er vannacht zeer lokaal wel wat mistbankjes geweest. Bij het warmtefront geven alle modellen een kans op stratus in het uiterste noord(west)en van de FIR. Vlak voor of bij het koufront op zondag komen de modellen met een stratussignaal, Harm36 komt met een mistgebied, de ervaring leert dat dit vaak overdreven is. Met het front in de nabijheid is het toch een aandachtspunt. De vochtvelden van Hirlam geven voor alle systemen (occlusie, warmtefront, koufront) de beste indicatie. Qua neerslag zien we alle modellen (behalve Harm38) met een neerslagsignaal komen op het warmtefront in het noorden, in de 00UTC-run enthousiaster dan in de 18UTC-runs. Harm36 geeft nog forse neerslagintensiteiten, waarschijnlijk omdat het om middelbare onstabiliteit gaat. We houden het vooralsnog voor lichte regen in het midden en noorden. Voor zondag zien we buien ontstaan in de ThetaW-tong, vermoedelijk op de vore net voor het koufront uit. De meeste modellen laten deze buien pas in Duitsland ontstaan. Het koufront wordt door Hirlam het meest actief weergegeven. Voorlopig houden we het op een kans op een onweersbui voor het oosten van het land en op wat buiige regen op het koufront.

Waarschuwing land 0 newKaart verwachtingen vandaag dag

Vanochtend is er vooral in het zuiden eerst nog bewolking aanwezig, elders komt de zon regelmatig tevoorschijn,vooral in het NO is het eerst enige tijd ronduit zonnig. In de loop van de middag neemt met name in het midden en noorden de bewolking toe en kan er wat lichte regen vallen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwestelijk kustgebied tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van het land. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig van kracht, in loop van de middag neemt de wind langs de kust toe naar vrij krachtig tot krachtig, 5 tot 6 Bft.

Neerslag:

Bij het warmtefront kan er wat lichte (buiige) regen vallen. Deze valt van grote hoogte in een relatief droge laag, dus afwachten wat er aan de grond van overblijft. In de loop van zondag met name in het oosten kans op een onweersbui. Ondanks dat de modellen niet al te enthousiast zijn op Nederlands grondgebied, is het wel een situatie met enige potentie, al lijkt het gebied met de grootste shear*cape overlap t.o.v. de vorige run wat oostelijker en dus boven Duitsland te liggen. Shear*Cape slaat uit naar waarden rond 50-60 als er een bui vanaf de grond ontstaat. Dit kan enkele goed georganiseerde cellen opleveren. De vore dient als trigger. Forcering op hoogte is niet direct te verwachten, al neemt de cyclonaliteit op nadering van een hoogtetrog wel langzaam toe zondag. Bij het koufront nog af en toe (buiige) regen.

In de nacht naar zondag is er hoge bewolking aanwezig en blijft het droog. De zuid tot zuidwestenwind is zwak tot matig en de minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden.

Zondag blijft er vrij veel hoge bewolking aanwezig maar deze is niet dik genoeg om de zon volledig af te schermen. Het is zomers warm met middagtemperaturen rond 27 graden, langs de kust blijft het kwik enkele graden achter. In de namiddag en avond is er met name in het oosten kans op een onweersbui, in het westen is er later kans op wat buiige regen. De zuid tot zuidwestenwind is matig, langs de kust vrij krachtig en draait in de avond naar het westen.

Aan de oostflank van een hoogtetrog boven de Britse Eilanden worden met een zuidwestelijke stroming regelmatig buien/fronten aangevoerd. Woensdag komt de hoogtetrog boven ons land te liggen waarna we vanaf donderdag geleidelijk onder invloed komen van een hoogterug die zich in het weekend van 16/17 juli verder boven onze omgeving opbouwt. Hiermee nemen de neerslagkansen af en stijgt de temperatuur. De hoogterug lijkt na volgend weekend echter naar het oosten weg te trekken zodat de bovenstroming opnieuw cyclonaal wordt onder invloed van een hoogtelaag bij IJsland. Hiermee neemt de neerslagkans weer toe en dalen de temperaturen weer wat.

Vooruitzichten

Dalende middagtemperaturen naar waarden beneden 20 graden en iedere dag kans op buien, maar ook af en toe zon. Aan het einde van de periode neemt de neerslagkans af en stijgt de temperatuur naar de normale waarden voor de tijd van het jaar.

Vooruitzichten lange termijn

zaterdag 16 juli tot en met zaterdag 23 juli

In het weekeinde van 16 juli een vrij grote kans op een overgang naar een overwegend droog en vrij warm weertype met zonnige perioden. Na het weekeinde 60% kans op een weertype met temperaturen iets boven de normale waarden en slechts een enkele bui, de kans op dalende temperaturen en toenemende wisselvalligheid is 40%.

De clusters laten tot en met vrijdag 15 juli een tamelijk eensgezind beeld zien. Alle clusters hebben een weststroming met op woensdag 13 juli de hoogtetrog boven onze omgeving. In de pluim zien we in het neerslagsignaal accumulaties in de orde van 10-30 mm in 4 dagen. De temperatuur is volgens de staafdiagrammen en modelklimatologie iets onder normaal. Wanneer de hoogtetrog boven ons land arriveert kunnen door de geringe bovenstroming lokaal grotere accumulaties optreden. Vanaf donderdag en zeker op vrijdag zien we een toenemend aantal leden met een geblokkeerde situatie boven West-Europa. Vrijdag 15 juli zien we in 3 clusters met in totaal 40 leden een hoogterug boven de Britse Eilanden terug. Hiermee stijgt de temperatuur en neemt de wisselvalligheid af. Op langere termijn is het aantal leden met een hoogterug boven West-Europa groot. Wel zien we in de MSLP-clusters een grote spreiding in de positie van de rug aan de grond, waardoor de temperatuurspreiding vrij groot is. Aan het einde van de periode is het aantal members dat een geblokkeerde situatie berekent nog altijd in de meerderheid (30/50 members). Er is echter ook een cluster met circa 20 members dat opnieuw een weststroming met toenemende wisselvalligheid berekent. De operationele run is hier ook onderdeel van.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn