Thursday 29 February
Weerman Jannes Wiersema

Afwisseling van zon en wolken. Vanavond in het noordoosten kans op onweer.

10 juli 2016 door Jannes Wiersema

37Een lagedrukgebied ten westen van Ierland heeft een frontaal systeem over de Britse Eilanden en de Noordzee. Een golf in het koufront ligt actueel boven het noorden van de FIR en trekt noordoostwaarts weg waardoor de gehele FIR weer in de warme sector komt. Het golvende koufront bereikt in de tweede helft van de avond het westen van het land, trekt oostwaarts en verlaat maandagochtend vroeg het zuidoosten. Kort voor het koufront uit loopt een convergentielijn mee met een thetaW-850 tong met waarden tussen 16 en 18 C, de hoogste waarden zijn boven Duitsland te vinden. Bij deze convergentielijn is met name in het noordoosten de kans op een paar stevige onweersbuien niet uitgesloten. Maandag bevinden we ons in de polaire lucht waarin restanten van occlusies in de stevige zuidwestelijke stroming zijn opgenomen. De bovenstroming wordt in toenemende mate cyclonaal, een kortgolvige hoogtetrog passeert echter pas in de loop van maandagmiddag.

Het belangrijkste aandachtspunt is het mogelijke onweer voor vanavond. De modellen laten al een aantal runs grote verschillen zien in de neerslagverwachting. Harm36 berekent forse convectie voor het noordoosten het land in de afgelopen 3 runs. Hirlam gaf in de 18Z run een indicatie, in de 00Z-run nauwelijks meer. EC/Harm38 doen helemaal niets. Lastig te verklaren. Het kan te maken hebben met de positie van de convergentielijn morgenmiddag en avond. In Harm36 loopt deze iets minder snel door waardoor het voor de convergentielijn uit nog het meest kan opwarmen. Daarnaast lijkt Harm36 op dat moment ook een golf in het front te berekenen, Hir/EC hebben dat pas later in de avond en nacht. Gezien de potentie geven we nog wel een kans op een stevige onweersbui voor het noordoosten. Activiteit op het koufront wordt door de modellen ook zeer wisselend weergegeven, Hirlam komt met een duidelijk neerslagsignaal, de andere modellen geven nauwelijks iets. Kans op wat buiige regen in de berichten opgenomen. De (buiige) regen voor maandag bij de occlusierestanten wordt het meest enthousiast weergegeven door Hirlam, andere modellen geven ook wat. In de grenslaag weinig verschillen, behalve een mistveld in Harm36 dat over de westelijke Noordzee noordwaarts trekt. Actueel zou er al mist/stratus in het kanaal moeten zitten, maar er is niets te zien. Dit mistveld verwerpen we dus.

Waarschuwing land 0 newKaart verwachtingen vandaag dag

Vandaag zijn er naast zonnige perioden ook stapel- en sluierwolken. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, waaruit lokaal af en toe wat buiige regen kan vallen. Vooral in het noordoosten is er kans op onweersbuien met hagel, windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. De zuid- tot zuidwestenwind is eerst nog zwak, langs de kust matig tot vrij krachtig. In de loop van de ochtend neemt de wind toe naar matig boven land en (vrij) krachtig langs de kust, 5 à 6 Bft. In de avond draait de wind tijdelijk naar het westen.

Neerslag:

Bij de golf in het koufront enkele verscholen buien in het noorden van de FIR welke naar het oosten wegtrekken. Heeft vannacht ook af en toe onweer opgezeten. Vanavond in het noordoosten mogelijk een stevige bui, die zich bij temperaturen rond 26 C vanaf de grond zouden kunnen ontwikkelen bij de convergentielijn. Wat echter opvalt is dat de buien volgens Harm36 niet in de convergentielijn ontstaan, maar net erachter als in de onderste niveau’s met een westenwind al koudere lucht is binnengesijpeld. Wellicht dat de buien dan toch vanaf enige hoogte worden geforceerd. Er is vooral veel schering aanwezig, in de orde van 40-50 kn 0-6 km, 1-6 km waarden komen iets lager uit op circa 35 kn. Hoogste CAPE-waarden worden in de laatste Hirlam-run nu in Duitsland berekend, in de orde van 1000-1500 J/Kg. De cape*shear is daarmee ook drastisch afgenomen boven Nederlands grondgebied, in de vorige run was deze nog > 60. Iets over de grens nog wel een duidelijke overlap tussen deze ingrediënten. Wanneer buien ontstaan zullen deze waarschijnlijk goed georganiseerd zijn met in korte tijd veel neerslag (PW ~ 50 mm, treksnelheid is wel hoog), hagel en windstoten. Forcering op hoogte is niet direct te verwachten, al neemt de cyclonaliteit op nadering van een hoogtetrog morgen wel langzaam toe. Het is sterk de vraag of de potentie verzilverd gaat worden. Bij het koufront nog af en toe (buiige) regen. Maandag ook af en toe (buiige) regen.

Komende nacht is er in het oosten eerst nog kans op wat buiige regen, verder is het overal droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 16 graden. De wind is zuidwestelijk en blijft matig van kracht, langs de kust staat een (vrij) krachtige wind.

Maandag overdag is het wisselend bewolkt en met name in de middag valt er af en toe buiige regen. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 17 graden in het noordwesten tot 23 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind neemt verder toe naar vrij krachtig boven land en krachtig tot hard, 6 à 7 Bft, langs de kust. De wind is bovendien vlagerig, langs de kust zijn windstoten tot circa 70 km/uur mogelijk.

Aan de oostflank van een hoogtetrog boven de Britse Eilanden worden met een zuidwestelijke stroming regelmatig buien/fronten aangevoerd. Woensdag komt de hoogtetrog boven ons land te liggen waarna we vanaf donderdag geleidelijk onder invloed komen van een hoogterug die zich in het weekend van 16/17 juli verder boven onze omgeving opbouwt. Hiermee nemen de neerslagkansen af en stijgt de temperatuur. De hoogterug lijkt na volgend weekend echter naar het noordoosten weg te trekken zodat de bovenstroming opnieuw cyclonaal wordt onder invloed van een hoogtetrog boven de Britse Eilanden die zich uitstrekt tot over onze omgeving. Hiermee neemt de neerslagkans weer toe. De operationele run laat echter geen doorstroomde westcirculatie zien, aan het einde van de periode ligt er alweer een uitloper van het Azorenhoog boven de Britse Eilanden.

Vooruitzichten

Iedere dag buien, maar ook af en toe zon. De middagtemperaturen liggen iets onder de normale waarden voor de tijd van het jaar. Vanaf vrijdag 15 juli overwegend droog en temperaturen die stijgen naar de normale waarden voor de tijd van het jaar.

Vooruitzichten lange termijn

zondag 17 juli tot en met zondag 24 juli

Aanvankelijk overwegend droog met zonnige perioden en temperaturen iets boven de normale waarden. Na het weekeinde 60% kans op een weertype met temperaturen iets boven de normale waarden en slechts een enkele bui, de kans op dalende temperaturen en toenemende wisselvalligheid is 40%.

De clusters laten tot en met zaterdag 16 juli een tamelijk eensgezind beeld zien. Tot en met donderdag hebben alle clusters een weststroming met op woensdag 13 en donderdag 14 juli de hoogtetrog boven onze omgeving. In de pluim zien we een uitermate buiig neerslagsignaal met accumulaties in de orde van 10-30 mm in 4 dagen. De temperatuur is volgens de staafdiagrammen en modelklimatologie iets onder normaal. Wanneer de hoogtetrog boven ons land arriveert kunnen door de geringe bovenstroming lokaal grotere accumulaties optreden. Vanaf vrijdag 15 juli zien we in vrijwel alle clusters een geblokkeerde situatie boven West-Europa. Hiermee stijgt de temperatuur en neemt de wisselvalligheid af. Op langere termijn is het aantal leden met een hoogterug boven West-Europa groot. Wel zien we in de MSLP-clusters een grote spreiding in de positie van de rug aan de grond, waardoor de temperatuurspreiding vrij groot is. Vanaf dinsdag 19 juli zijn er 3 clusters met in totaal 25 leden met een (noord)weststroming en toenemende neerslagkansen. Aan het einde van de periode is het aantal members dat een geblokkeerde situatie berekent nog altijd in de meerderheid (30/50 members). Er is echter steeds ook een cluster met circa 20 members dat een (noord)weststroming met toenemende wisselvalligheid berekent.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn