Thursday 29 February
Weerman Jannes Wiersema

Bewolkt en enkele buien.

22 mei 2016 door Jannes Wiersema

37Een lagedrukgebied tussen IJsland en Schotland houdt deze zuidelijke stroming in stand, waarmee vrij warme en geleidelijk aan ook vochtigere lucht wordt aangevoerd. Bijbehorend koufront ligt over de noordelijke Noordzee, Engeland en het westen van Frankrijk. Voor dit front uit is een thermische vore aanwezig met Theta-w850 =14 C. Deze thermische vore heeft vannacht het zuidwesten van ons land bereikt. In de vore is boven Frankrijk een klein lagedrukgebied ontstaan, dat in de ochtend over de westelijke provincies noordwaarts trekt en vanmiddag (12 UTC) boven de Duitse Bocht aankomt. Het laag heeft dan nog een zuidwaarts gericht vore tot over ons land waarin het eerdergenoemde koufront zich bevindt. In de loop van de middag trekt de vore/koufront langzaam oostwaarts. Boven Frankrijk ontstaat in de vore een nieuw laagje hetgeen voor golfvorming in het koufront zorgt en derhalve vertraging in de oostwaartse verplaatsing van het front. Op hoogte zien we een hoogtetrog die oostwaarts beweegt en meer en meer gaat uitzakken en uiteindelijk boven Zuidoost-Frankrijk gaat afsnoeren. De bovenstroming blijft dan ook vandaag de gehele dag zuidelijk zodat het front op hoogte in feite niet of nauwelijks doortrekt. Maandag ligt het front boven West-Duitsland, maar heeft een lichte westwaartse bewegingsrichting waardoor het front als een warmtefront is geanalyseerd.

Synoptisch zijn er geen hele grote verschillen tussen de modellen te vinden. Detailverschillen zijn vooral te vinden in de timing en de intensiteit van de buien op het front en in de thermische vore. Alle modellen laten vannacht en vanochtend met name over westelijke kustprovincies enkele buien noordwaarts trekken. Overdag laat Hirlam een tragere passage van het front zien dan de ander modellen, waarbij met name voor het front de opbouw nog onstabiel is. Hirlam laat zelfs dinsdag 00 UTC nog neerslag vallen op een trog die een golf induceert in het front. Aandachtspunt worden tevens de zicht- en wolkencondities boven de Noordzee ten noorden van ons land. Omdat in de vore/laag de wind erg rustig wordt, is er niet veel menging in de grenslaag en zien we voor het front uit in de vochtige lucht mist/St ontstaan. De signalen die Hirlam, Harmonie36 en de Parallelle Harmonie ook achter het front geven in de drogere lucht zijn niet waarschijnlijk, maar waren ook al in de voorgangers terug te vinden.

Waarschuwing land 0 new    Kaart verwachtingen vandaag dag

Het is zwaar bewolkt en trekken er geregeld buien over, zeer lokaal komt daarbij onweer voor. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. In het oosten van het land kan het nog 22 graden worden, langs de kust blijft de temperatuur bij een graad of 16 steken. In de oostelijke helft van het land draait de matige wind in de loop van de dag van zuidoost naar zuidwest. In het westen van het land is de wind momenteel zwak en veranderlijk maar wordt geleidelijk westelijk. Vanavond wordt de wind overal noord tot noordwest.

Komende nacht blijft de bewolking de overhand houden en kan er met name in het oosten nog regen vallen. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 12 graden en de wind wordt noordwestelijk en is zwak tot matig.

Morgen overdag verandert er niet veel. Het blijft de gehele dag tamelijk bewolkt en vooral in de oostelijke helft regent het van tijd tot tijd. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden en de noordwestelijke wind is meest matig.

Een uitzakkende hoogtetrog net west van ons land heeft een as die bij aanvang noord-zuid georiënteerd is. In de loop van de week zien we de trog verder uitzakken naar het Middellands zeegebied en de as gaat kantelen en wordt noordwest-zuidoost. Tevens zien we dinsdag in de hoogtetrog een afgesnoerd hoogtelaag boven ons land ontwikkelen waardoor het polaire front dat dit weekeind ons land oostwaarts gepasseerd is weer deels over het oosten van ons land als warmtefront terugkeert. Dit laag krijgt een verbinding met een nieuwe uitzakkende trog op de Atlantische Oceaan. Het gevolg van deze uitzakkende kou dat er aan de oostflank een hoogterug zich opbouwt. Het is voor de eerste helft van de periode de opmaat naar een vrij standvastige drukverdeling van hogedruk rond de 65ste breedtegraad met zwaartepunt variërend tussen IJsland en Scandinavië. Op onze breedte hebben we dan te maken met diverse hoogtelagen. De aanvoerrichting van de lucht over onze omgeving wordt bepaald door de positie van de centra van deze lagen.

Vooruitzichten

Wisselend bewolkt met iedere dag kans op een neerslag. Middagtemperatuur oplopend van 15 naar ruim 20 graden

Vooruitzichten lange termijn

zondag 29 mei tot en met zondag 05 juni

Kans van ongeveer 50 % op aanhoudend wisselvallig weer en circa 50 % kans op overgang naar een droog weertype met temperaturen rond de langjaargemiddelde waarden.

De eerste dagen zien we weinig spreiding in de diverse pluimen en en ook de clusters vertonen weinig variatie. De grotere spreiding in de loop van de week heeft met name te maken met de verschillen in positie van de centra van de lagedrukgebieden. Met uitzondering van richtingen tussen oost en zuid zijn alle aanvoerrichtingen mogelijk. Hogedrukinvloeden boven onze omgeving zien we in ca de helft van de EPS-leden aan het eind van de periode. Ook zien we de neerslagkansen langzamerhand kleiner worden richting 50 %.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn