Monday 4 March
Weerman Jannes Wiersema

Eerst veel zon, geleidelijk toenemende bewolking maar tot de avond droog.

07 juli 2016 door Jannes Wiersema

bewolktEen rug is ons land de afgelopen nacht gepasseerd, waarna zich vandaag boven centraal Duitsland een zwak centrum van hoge druk vormt. Een golvende zwakke occlusie boven Engeland komt in de loop van vandaag boven de noordwestelijke helft van het aandachtsgebied te liggen, komende nacht en vrijdagochtend ook golvend over met name de noordwestelijke helft van het land en later op vrijdag naar Duitsland trekkend. Achter de occlusie komt een CAD de FIR binnen lopen. Vrijdagochtend komt op 300 hPa een jetstreak de FIR over het aandachtsgebied te liggen, waarschijnlijk boven het midden van het land. De linkeruitgang hiervan loopt daarbij oostwaarts over het noorden van het land en kan voor een destabilisatie van de atmosfeer zorgen, vooral op middelbaar niveau.

De maximumtemperatuur vandaag is enigszins onzeker. De Harmonie-varianten zijn duidelijk warmer dan alle andere berekeningen, ook warmer dan ECEPS (die overdag wel een duidelijk negatieve bias hebben in omstandigheden met veel instraling en weinig wind) en GLAMEPS. Waarschijnlijk is dit een kwestie van regionaal te weinig verdamping (latente warmteflux in de loop van de dag richting 0 W/m²). Vrijdag lijkt de actiefste neerslag noord van eerdergenoemde jetas oostwaarts te trekken, samenhangend met het passeren van de linkeruitgang van de eerdergenoemde jetstreak. Hoe ver zuidelijk de as van de jetstreak uitkomt zal bepalen hoe ver zuidelijk de neerslag convectief van karakter kan worden. Hirlam en Harmonie zitten inmiddels op dezelfde lijn. GLAMEPS laat van vandaag 18 UTC tot vrijdag 18 UTC zuid van de grote rivieren 35-50% kans op >= 0.3 mm/24u zien (wat toegenomen t.o.v. de vorige run), in het uiterste noord(oost)en is die kans > 90%. Zie verder bij aandachtspunten.

Waarschuwing land 0 newKaart verwachtingen vandaag dag

De zon is vrijwel overal te zien, zij het vaak door enige sluierbewolking heen. In de loop van de dag ontstaan er ook stapelwolken en wordt de bewolking vooral in het noordwesten en noorden wat dikker. In de loop van vanavond kan er in het noordwesten en noorden hier en daar lichte regen vallen. De middagtemperatuur komt uit tussen 19 graden op de Wadden en 24 graden plaatselijk in het zuidoosten. De zuidwestenwind trekt in de loop van de dag aan naar matig, aan zee naar matig tot vrij krachtig.

Komende nacht is het overwegend bewolkt en kan er plaatselijk af en toe lichte regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. De zuidwestenwind is landinwaarts zwak, boven open water matig.

Morgenochtend verandert er aanvankelijk weinig. Vanaf het einde van de ochtend trekt een gebied met buiige regen van west naar oost over het land. In het noorden is daarbij een kleine kans op onweer. Hoe verder naar het zuiden, hoe minder de regen voorstelt: het zuiden van het land blijft mogelijk nagenoeg droog. In de loop van de middag en avond klaart het van het westen uit grotendeels op en is de zon nog enige tijd te zien. De maxima komen uit tussen 19 graden op de Wadden en 22 graden in het zuiden. De zuidwestenwind trekt aan naar matig, boven open water naar vrij krachtig. In de middag en avond draait de wind naar het westen en neemt iets af.

Neerslag:

Vandaag op nadering van de occlusie toenemende kans op lichte stratiforme regen uit (middelbare) bewolking boven de Noordzee. Vooral Hirlam, maar ook EC laat dit zien en zoals vaker zien we dit nauwelijks terug in Harmonie. Het is de vraag hoeveel het oppervlak haalt wegens verdamping. Boven land blijft het tot middernacht waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Vrijdag vooral in de middag bij de occlusie perioden met regen: in het zuiden stelt de regen waarschijnlijk minder voor (GLAMEPS). Hirlam en EC lijken sterk op elkaar en lijken realistisch, ook gezien GLAMEPS. De Harmonie-varianten leggen de nadruk zoals gebruikelijk op het convectieve signaal noord van de jetas. Hirlam MUCAPE vrijdagmiddag boven Noord-Nederland 100-200 J/kg, boven zee en de Wadden 200-400 J/kg, MUCIN waarden > -20 J/kg, een categorie lager dan de vorige run. Progtemps laten vrijwel natadiabatische profielen zien tot FL250-FL300, maar wel een relatief hoge CB-basis rond FL090. Ook goed te zien aan verschil in SBCIN (boven land onoverbrugbaar groot) en MUCIN (wel overbrugbaar). O.i.v. de linkeruitgang zal er boven het noorden van de FIR waarschijnlijk wel ergens een klap onweer optreden, effectieve windschering orde 15-20 kn dus modus single cel of krap multicel, CAPE*SHEAR/1000 overal < 15. Harmonie21Z liet vooral einde vrijdagochtend en begin vrijdagmiddag nog een onweerssignaal zien, tot aan het midden van het land. INDECS heeft voor de drie noordelijke vakken 30-50% kans op enkele ontladingen vrijdag tussen 09 en 15 UTC.

De gehele verwachtingsperiode hebben we te maken met een meanderende westcirculatie. Komend weekend komt het aandachtsgebied in steeds warmere lucht terecht op nadering van een koufront dat in de middag/avond passeert en in de nacht naar maandag 11 juli naar Duitsland trekt. Opvallend dat voor het koufront uit lucht met nog wat hogerere thetaw over Duitsland uitstroomt, zuidoost van ons land. Boven ons land blijft de aanvoer ook op zondag zuidwestelijk. Achter het koufront op maandag, rondom een laag boven de Noordzee, eerst nog wat vochtigere lucht t.g.v. occlusierestanten die rondom het laag gespiraliseerd zijn. Later op maandag en op dinsdag komt ons land steeds dieper in de polaire lucht terecht, met op dinsdag de passage van een zwakke trekrug. Woensdag 13 juli een trog en op donderdag 14 juli een uitslaande golf in het polaire front die zuid van ons land langs naar het oosten trekt. In de loop van vrijdag enige stabilisering t.g.v. de nadering van een hoogterug die op zaterdag 16 juli passeert. Rond zondag 17 juli de passage van een occluderend front en daarvooruit tijdelijk aanvoer van warmere lucht.

Vooruitzichten

In het weekend tijdelijk warmer en op zaterdag overwegend droog, op zondag vooral in het noorden en oosten kans op enkele buien. Vanaf maandag steeds koeler met een toenemende buiigheid.

Vooruitzichten lange termijn

donderdag 14 juli tot en met donderdag 21 juli

Aanvankelijk (zeer) koel en buiig. Vanaf het weekend waarschijnlijk afnemend buiig met iets meer zon en meer normale temperaturen voor de tijd van het jaar. De kans op een overgang naar warm zomerweer is echter klein.

Zondag 10 juli blijft een aandachtpunt met de passage van een hoogtetrog, voornamelijk noord van het vasteland, in combinatie met een matige hoeveelheid CAPE. Staafdiagrammen leggen de nadruk van de neerslag op het noordoosten van het land: kans op > 1 mm loopt uiteen van 75% in Groningen tot 20% in Maastricht. Maxima zondag vooral in de zuidoostelijke helft van het land orde 25-28°C. De onzekerheid in de timing van het koufront van zondag op maandag is verdwenen: alle leden hebben ons land op maandag in de polaire lucht. Staafdiagrammen ogen dan ook “blauw” t/m vrijdag 15 juli, op donderdag 14 juli in De Bilt waarschijnlijk met moeite 17 à 18°C bij een buiig weertype. Tot en met woensdag 13 juli zijn de oplossingen behoorlijk eenduidig. Van maandag 11 t/m woensdag 13 juli bevat het ensemble zelfs maar 1 cluster. Vanaf donderdag 14 juli gaan de oplossingen uiteenlopen, afhankelijk ook van faseverschillen in de meanderingen van de westcirculatie. Richting het weekend van 17/18 juli laten de meeste oplossingen de opbouw van een hoogterug boven of net ten westen van het aandachtsgebied, met een tijdelijke stabilisering tot gevolg. Alleen het tweede cluster (15/51 leden) houdt de bovenluchtstroming op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli cyclonaal in onze omgeving, de rest is anticyclonaal t.g.v. de hoogterug. Vanaf zondag 17 juli (op en na passage van de occlusie) zijn de cyclonale oplossingen weer enkele dagen in de meerderheid.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn