Saturday 15 June
Weerman Jannes Wiersema

Eerst zon, maar van het westen uit toenemende bewolking en enkele bui.

07 augustus 2016 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Met een westelijke stroming wordt polaire lucht aangevoerd. Een kortgolvige hoogtetrog verlaat spoedig het uiterste noordoosten van de FIR. Een lagedrukgebied ten noorden van Schotland trekt gedurende de periode naar Noorwegen. Het bijbehorende frontaal systeem bereikt tussen 06 en 09 UTC ons land. Bij het warmtefront lopen de dauwpunten op van 12 naar 17 graden. Vanmiddag ligt ons land dan kortdurend in een smalle warme sector met wat vochtiger en warmere lucht. Het noordoost-zuidwest georiƫnteerde koufront op hoogte (850-700 hPa) trekt in de middag en avond van west naar oost over het land. Het koufront aan de grond is echter zeer diffuus en er is nauwelijks een afname in de dauwpunten te herkennen. Dit lijkt eigenlijk pas in de nacht naar maandag door te komen, doordat het enigszins golft. Het koufront heeft een beetje split-front karakter, zo blijkt uit de cross-secties. Zowel het warmtefront als het koufront zijn qua neerslag waarschijnlijk niet erg actief. Een volgende frontale golf, nog ruim ten westen van Ierland, trekt vanavond naar de noordelijke Noordzee, het bijbehorende koufront passeert maandagochtend het land. Maandag in de loop van de middag en avond krijgen we tenslotte nog te maken met een soort backbent-occlusie behorend bij het laag nabij het westen van Noorwegen.

De dag begint op veel plaatsen zonnig, in het noorden en westen trekken er al enkele wolkenvelden over. De zuidenwind is zwak tot matig, aan de kust neemt deze geleidelijk toe naar vrij krachtig. In de loop van de ochtend en vanmiddag trekt er een zone met veel bewolking van west naar oost over het land. Zeer lokaal kan er wat lichte regen of motregen vallen, vooral in de noordwestelijke helft. In het oosten en zuidoosten is er ook vanmiddag nog het langst ruimte voor zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden vlak aan zee tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind wordt zuidwest en neemt toe naar matig, aan zee en op het IJsselmeer naar (vrij) krachtig.

Neerslag:

In het uiterste noordoosten van de FIR nog een enkele (onweers)bui, deze verlaten spoedig de FIR. Bij het frontale systeem (warmtefront en koufront) vandaag kans op wat lichte (mot)regen. Uit progtemps valt af te leiden dat de verzadigde laag maximaal rond 3000 vt dik is. Bij het volgende koufront op maandagochtend lijkt de verzadigde laag wat dikker en daarmee is de kans op wat (mot)regen wat groter. Bij de backbent-occlusie enkele (ingebedde) overwegend lichte buien.

Vannacht zijn er wolkenvelden maar blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond 16 graden. De zuidwestelijke wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer (vrij) krachtig.

Maandagochtend trekt er eerst een zone met veel bewolking en (mot)regen van west naar oost over het land. In de middag wordt het wisselend bewolkt en is er kans op een bui. De maximumtemperatuur ligt rond 20 graden. In de loop van de dag draait de wind naar westelijke richtingen en verandert weinig in kracht.

Op zondag bevinden we ons in een zonale stroming waarin een inactief frontaal systeem passeert. Op maandag bouwt op de Atlantische Oceaan een hoogterug op, boven onze omgeving krijgen we dan te maken met een diepe trog die vanaf dinsdag voor een toename van de buiigheid zorgt. Bovendien wordt met een noordwestelijke stroming koele lucht naar onze omgeving getransporteerd. Vanaf vrijdag komt de hoogterug langzaam dichterbij, volgend weekeinde komt de rug boven onze omgeving aan en blijft daar volgens de operationele run de eerste helft van de week erna liggen. Aan de grond zien we een zelfde patroon met het opbouwen van een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Dit hoog komt in het weekeinde dichterbij zodat de wisselvalligheid afneemt. In de week erna schuift het hoog langzaam oostwaarts en komen we aan de westflank van een Atlantisch laag. Hierdoor komt een aflandige stroming tot stand waarbij de temperatuur geleidelijk oploopt tot zomerse waarden.

Vooruitzichten

Vanaf dinsdag tamelijk koel met iedere dag wat regen of een enkele bui. Vanaf vrijdag waarschijnlijk oplopende temperatuur en afnemende neerslagkans.

Vooruitzichten lange termijn

zondag 14 augustus tot en met zondag 21 augustus

Rustig en overwegend droog zomerweer met temperaturen iets boven de normale waarden. In de loop van de week neemt de kans op zomerse temperaturen van 25 graden of meer toe naar 60%. De kans op een (onweers)bui is klein, circa 20%

In de clusters zien we eenduidig een overgang van een zonale stroming naar een meer noordwestelijke stroming a.g.v. de opbouw van een hoogterug boven de Atlantische Oceaan. Na een mogelijk warme zondag (met in het oosten kans op 25 C), leidt dit tot een duidelijke terugval in de temperatuur met waarden onder de langjaargemiddelden. Daarbij neemt vanaf dinsdag ook de wisselvalligheid toe. Vanaf zaterdag neemt de hogedrukinvloed toe en de neerslagkans af. Daarbij blijven de clusters met een noordwestelijke aanvoer wel in de meerderheid, maar de hoogterug komt dichter in de buurt te liggen. Deze trend lijkt zich door te zetten na volgend weekeinde. Op maandag zijn er 2 clusters met in totaal 35 leden die een geblokkeerd stromingspatroon boven West-Europa berekenen, ook later in de week is het aantal clusters met een Europese blokkade sterk in de meerderheid. Het aantal members is dan ook in de meerderheid, al zien we wel steeds 1 cluster met 10 tot 20 leden die neigen naar een zonale of noordwestelijke stroming. De grootste onzekerheid zit echter in de positie van de rug, we zien diverse clusters waarin de hoogterug steeds ergens anders ligt. In de pluim zien we daarom grote spreiding in temperatuur, de kans op zomerse temperaturen ( > 25 C) neemt toe naar 50-70%, de hoogste kansen dieper landinwaarts. Daarbij zien we in ongeveer 20-30% van de leden wel een duidelijk neerslagsignaal, gezien de CAPE-waarden gaat het daarbij om een onweersbui.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn