Tuesday 25 June
Weerman Jannes Wiersema

Flinke zonnige perioden.

27 februari 2016 door Jannes Wiersema

28Een lagedrukgebied nabij Barcelona heeft een nettoverplaatsing naar Corsica gedurende de verwachtingsperiode. Aan de noordflank hiervan staat een noordoostelijke stroming boven Nederland. Ten noorden van de Wadden is een rug aanwezig die toebehoort aan een klein centrum van hoge druk boven Schotland. Dit hoog bouwt nog iets verder op, waardoor de rug zuidwaarts het land op glijdt. Hierdoor lekt er vochtigere lucht binnen. Het hoog zakt vervolgens naar het zuiden en de rug vlakt af. Uiteindelijk ontstaat er een gordel van hoge druk vanaf de Azoren via de Britse Eilanden naar het zuiden van Scandinavië. Hierdoor neemt de gradiënt toe.

Met het binnenstromen van vochtigere lucht boven de noordwestelijke helft van het land (in dit geval grofweg ten noorden van de lijn Almelo – Den Haag) neemt komende nacht de kans op de vorming van mist toe. De nieuwste Harmonie is t.o.v. de vorige run een stuk rustiger geworden, maar daar staat tegenover dat de 06Z-run van EC een dikke mistlaag van 500-1000 voet dik laat ontstaan bij temperaturen onder het vriespunt. Iets dat de 09Z-run van Haratu ook al deed. Beide modellen laten deze mist vanuit de Duitse Bocht komen waar het in hun modelwerkelijkheid al zou moeten zitten. Dit is niet het geval. Voor de nacht naar Schrikkeldag komt Harmonie met een mist/stratusgebied advectief vanuit Polen/Duitsland. Door de toenemende bovenwind is dit ook eigenlijk de enige manier. Verder naar het westen is dit effect minder, maar is meer Sc en hogere bewolking aanwezig waardoor ook daar de kans op stralingsmist minder groot lijkt te zijn dan komende nacht.

Flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een graad of 6. De oost- tot noordoostenwind is aanvankelijk zwak tot matig, maar neemt in de loop van de dag toe naar matig, aan de westkust en boven het IJsselmeer naar vrij krachtig. In de loop van de avond neemt de wind langzaam iets af.

Komende nacht komen er alleen in het noord(west)elijk kustgebied wolkenvelden voor. Elders is er nauwelijks bewolking en in het noordoosten is er kans op mist. De minimumtemperatuur loopt uiteen van enkele graden boven nul in het noordelijk kustgebied tot lokaal -4 in het oosten van het land. De noordoostenwind is matig.

Morgenochtend lost eventuele mist op. Verder is er veel ruimte voor de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noord(west)elijk kustgebied trekken er wolkenvelden over en is er kans op een lichte regenbui. De middagtemperatuur ligt rond 6 graden. De noordoostenwind neemt overdag toe naar matig tot vrij krachtig en maakt het voor het gevoel vrij koud.

Ons land bevindt zich maandag nog in een zadelgebied. Boven de Golf van Genua ligt dan een hoogtelaag, dat in de dagen daarna langzaam opvullend via het oostelijk Alpengebied naar de Baltische staten trekt. Hierdoor stelt zich vanaf dinsdag een west- tot noordwestelijke stroming in. In eerste instantie meandert deze nog niet al te sterk, maar vanaf donderdag 3 maart beginnen de Rossby-golven een grotere amplitude te krijgen. In het weekeinde van 5/6 maart zakt een volgende hoogtetrog sterk uit tot over Spanje. De as van de hoogtetrog komt dan min of meer noord-zuid georiënteerd boven ons aandachtsgebied te liggen

Vooruitzichten

Eerst zonnige perioden, droog en in de nachten lichte vorst. Dinsdag overgang naar een wisselvallig weertype met geregeld regen of buien. Dinsdag is er een kans op winterse neerslag.

Vooruitzichten lange termijn

zaterdag 05 maart tot en met zaterdag 12 maart

Aanvankelijk grote kans op een wisselvallig weertype. Later in de periode een toenemende kans op een droog weertype. De temperaturen liggen rond of iets beneden normaal.

Tot dinsdag zijn de ontwikkelingen zeer eenduidig. Ten aanzien van de eerste storing op dinsdag zijn er timingsverschillen, maar in vrijwel alle leden zien we dan neerslag doorkomen. De vraag is in welke vorm de neerslag gaat vallen. Kijkend naar de sneeuwfractie, dan zijn de kansen in het oosten en noordoosten het grootst op (natte) sneeuw. Ook de dagen erna zien we af en toe (zwakke) signalen voor winterse neerslag. Gezien de synoptische setting moeten we dan denken aan buien met (natte) sneeuw en/of korrelhagel. Overdag komen de temperaturen meestal boven de 5 graden. In de nachten is er soms nog lichte vorst. In de EPS-periode lijkt het wisselvallige weertype eerst aan te houden, maar later zien we in een toenemend aantal leden de invloed van de hoge druk toenemen. Het hoog komt in de meeste scenario’s dan bij Ierland te liggen, met een noordwestelijke stroming en dus tamelijk koel weer tot gevolg.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Neerslag (sneeuw/hagel/ijzel) in mm. - Noord-Oost Nederland

Bron: KNMI

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn