Sunday 16 June
Weerman Jannes Wiersema

Grijs, in het noorden eerst nog zon. Vanmiddag langzaam brekende bewolking

08 november 2015 door Jannes Wiersema

28Een laag boven het zuiden van Zweden trekt oostwaarts en opvullend weg. Een trekrug ligt actueel met de as net ten zuidwesten van ons land. Deze rug trekt in de ochtend noordoostwaarts over ons land, de rugas passeert in de ochtend. Na passage krimpt de wind naar naar een zuidelijke richting en wordt het frontale systeem dat ons vandaag passeerde weer opgetild. Het inactieve warmtefront trekt eind van de middag het zuidwesten binnen en verlaat het noordoosten eind van de avond. Het hieraan gekoppelde laag trekt vanaf de Atlantische Oceaan noordoost tussen IJsland en Schotland door. Het bijbehorende koufront (van oorsprong een dubbel front) trekt rond 00 UTC maandag het westen van het land binnen en verlaat eind van de nacht naar maandag het oosten. Hierachter volgt nog een trogje. Er passeert dan maandagochtend opnieuw een zwakke trekrug, waarna vanuit het westen maandagmiddag opnieuw een warmtefront het land binnen trekt. Tussen hoge druk boven zuid Europa en lagedruk ten noorden van Schotland staat er op maandag een stevige zuidwestelijke stroming.

Het is op veel plaatsen mistig of nevelig met laaghangende bewolking. In het noorden schijnt eerst de zon nog. Vanmiddag breekt de laaghangende bewolking langzaam en kan de zon doorkomen. De temperatuur ligt rond een graad of 10. In de avond daalt de temperatuur niet, maar loopt juist nog wat op naar 15 a 16 graden. De zuidwestelijke wind draait naar zuid tot zuidoost en is zwak tot matig en neemt in de middag langs de kust toe tot (vrij) krachtig. In de avond draait de wind naar het zuidwesten en neemt in het Waddengebied toe tot hard.

Aan het begin van de nacht van zondag op maandag trekt er vanuit het westen een gebied met regen over ons land. De wind draait vrij snel naar een west- tot zuidwestelijke richting en is matig, langs de kust neemt deze in de loop van de nacht wat af tot vrij krachtig of krachtig. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden.

Waarschuwing land 0 new

Maandagochtend is de regen naar het oosten weggetrokken en blijft het lange tijd droog. Wel is er vrij veel bewolking. Laat in de middag kan het vanuit het noordwesten wat gaan regenen. De maximumtemperaturen liggen rond de 14 graden. De wind blijft zuidwestelijk en neemt geleidelijk weer toe tot matig boven land, krachtig of hard langs de kust. In het Waddengebied is er in de middag en avond kans op windstoten van ongeveer 75 km/uur.

De komende periode hebben we te maken met een zonale stroming boven onze omgeving aan de noordkant van een hoogterug boven het zuiden van Europa. In deze zonale stroming trekken van tijd tot tijd oceaanstoringen over ons land. In het grondpatroon zien we een persistent beeld met hoge druk ten zuiden van ons land en lagedruk boven het noorden van Europa (IJsland, Noorse Zee). Daartussen staat een stevige zuidwestelijke stroming met aanvoer van zachte lucht en van tijd tot tijd fronten, waardoor we nu eens in de tropische, dan weer polaire lucht terecht komen.

Vooruitzichten

Enigszins wisselvallig met nu en dan regen. Het blijft zacht bij een doorstaande zuidwesten wind.

Vooruitzichten lange termijn

zondag 15 november tot en met zondag 22 november Het licht wisselvallige weer houdt waarschijnlijk aan. De temperaturen dalen waarschijnlijk naar normale waarden.

Een in hoge mate consistent beeld in de clusterkaarten. In alle clusters zien we de zonaliteit. Wel zien we soms in het passeren van de hoogte ruggen en troggen wat timingsverschillen tussen de clusters. Tot ver in de volgende week zien we in alle clusters deze zonale stroming. In pluim zien we weinig variatie in windrichting; tot het einde van de EPS periode komt de wind uit een zuidwestelijke richting. Ook valt er van tijd tot tijd neerslag, maar de eerste week zijn de hoeveelheden in vrijwel alle EPS leden beperkt. De temperaturen liggen aanvankelijk rond de 15 graden, de langere termijn neemt de spreiding toe, maar koude oplossingen ontbreken.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn