Wednesday 17 April
Weerman Jannes Wiersema

In het midden en zuiden lokaal mist, overdag perioden met zon.

29 oktober 2016 door Jannes Wiersema

28Het centrum van een hogedrukgebied ligt boven het noorden van Frankrijk en Het Kanaal, verplaatst zich overdag langzaam noordwaarts en komt vanavond boven het zuiden van het land te liggen. Zondag trekt het hoog zuidoostwaarts met het centrum boven West-Duitsland. Een lagedrukgebied op de Atlantische Oceaan trekt richting IJsland en het bijbehorende zwakke frontale systeem ligt actueel (03 UTC) op de lijn Rotterdam – Volkel. Het wordt gemarkeerd door een windsprong (zuidwest-noordwest) en een markant verschil in dauwpunten (6 C om 12 C). Het front trekt langzaam naar het zuidwesten, kantelt en stagneert en komt door het wegtrekken van het centrum van het hoog naar Duitsland in de nacht naar zondag weer als warmtefront het noordwesten binnen. Het warmtefront ligt zondagavond NO-ZW georienteerd boven het zuid(oost)en van het land waardoor het een groot deel van de land zich in de warme sector bevindt.

Synoptisch zitten de modellen op een lijn, maar kleine verschillen in de exacte positie van het centrum van het hoog leiden tot verschillen in de locatie van het front. Dit bepaalt waar stratus voorkomt, maar ook waar eventuele opklaringen zich bevinden waarin dan weer mist(banken) kunnen vormen. Voor de nacht naar zondag hebben de modellen een voorkeur voor mist in de zuidelijke helft (opklaringen), Hirlam 00Z heeft ze i.t.t. 18Z ook in het noorden, blijkbaar is de frontale bewolking niet dik genoeg om de uitstraling voldoende tegen te gaan.

Kaart verwachtingen vandaag dag Waarschuwing land 0 new

Vanochtend zijn er in het noorden van het land opklaringen, in de zuidelijke helft van het land komt wat meer bewolking voor. Bovendien komen er in het midden en zuiden lokaal (dichte) mistbanken voor. De mist lost in de loop van de ochtend weer op. De wind komt uit richtingen tussen zuidwest en noordwest en is zwak, langs de kust matig.

In de middag is er een afwisseling van zon en wolken en blijft het overal droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 13°C in het noordoosten tot lokaal 16°C in het zuidwesten van het land. De zwakke wind komt uit overwegend westelijke richtingen, in het noordelijke kustgebied staat een matige wind.

In de nacht naar zondag neemt vanuit het noorden de bewolking toe en vooral in noorden kan af en toe wat motregen vallen. Elders komen opklaringen voor waarin mist(banken) kunnen ontstaan. De minimumtemperatuur varieert tussen 9°C in het noorden en lokaal 4°C in het zuiden. De wind is zwak uit een meest zuidwestelijke richting.

Zondag blijft de bewolking in de noordelijke helft overheersen en valt er mogelijk wat lichte (mot)regen, in het zuid(oost)en is er meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 13 in het noordoosten tot lokaal 16°C in het zuidwesten. De wind blijft zwak uit een meest westelijke richting.

Aanvankelijk hebben we nog te maken met een hoogterug waarbij we ons aan de grond in de zachte lucht bevinden. Dit hoog wordt woensdag afgebroken en komen we onder invloed van een hoogtelaag dat vanaf IJsland richting Scandinavie beweegt. Aan de grond maakt het omvangrijke hoog plaats voor lage druk boven Scandinavie. In de loop van dinsdag 2 oktober komt een bijbehorend koufront door en komen we in de wat minder zachte polaire lucht. In de tweede helft van de week en in het weekeinde van 5/6 november treedt een overwegend (noord)westelijke stroming op met een opeenvolging van zwakke troggen en ruggen. Aan het einde van de periode diept een van de troggen fors uit boven onze omgeving en nemen wisselvalligheid en windsnelheid sterk toe.

Vooruitzichten

Tot en met dinsdag overwegend droog en vrij zacht najaarsweer met af en toe zon en in de nacht en ochtend kans op mist. Vanaf woensdag lagere temperaturen en toenemende wisselvalligheid.

Vooruitzichten lange termijn

zaterdag 05 november tot en met zaterdag 12 november

Licht wisselvallig met temperaturen rond of iets onder de langjariggemiddelden

Tot en met dinsdag 2 oktober is de onzekerheid in het EPS niet bijzonder groot, al zien we a.g.v. de onzekerheid in de bewolkingsgraad wel wat spreiding in met name de minimumtemperatuur. In de meeste members is ook de daling in dauwpunt corresponderend met het doorkomen van het koufront zichtbaar. Daarna neemt de onzekerheid wel toe, waarschijnlijk heeft dit te maken met faseverschillen in de doorkomst van ruggen en troggen. Een echt goed doorstroomde zonale stroming lijkt er evenwel niet te komen. De meeste clusters berekenen een goed ontwikkelde hoogterug op de Atlantische Oceaan of boven de Britse Eilanden. De spreiding in de pluim voor bijna parameters neemt dan ook sterk toe. De kans is echter wel groot dat de temperatuur naar normale waarden terugvalt, later mogelijk naar iets onder gemiddeld. De diepe trog die de operationele run berekent voor het weekend van 5/6 oktober wordt niet ondersteund door het ensemble, de oper zit qua wind dan bovenin de pluim. De kans op veel wind is verder nihil. De neerslagkansen nemen vanaf woensdag 2 oktober duidelijk toe naar 50-70%. De kansen op nachtvorst zijn vooralsnog beperkt, pas aan het einde van de periode nemen deze toe naar maximaal 30%. We weten echter dat in de staven deze kansen over het algemeen onderschat worden. In een stralingsnacht is het heel reëel dat het later in de periode tot nachtvorst komt.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn