Wednesday 17 April
Weerman Jannes Wiersema

Koel pinksterweekeinde met enkele buien.

14 mei 2016 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Ons aandachtsgebied heeft te maken met een noord- tot noordwestelijke stroming op de westflank van een lagedrukgebied boven het oosten van Polen. In deze koude lucht trekt vandaag op hoogte een kleinschalig lagedrukgebied langs de Deense westkust zuidwaarts. Dit ULL (Upper Level Low) wordt tegen de avond boven Sleeswijk-Holstein verwacht. De koudste bovenlucht (T500 van -32 gr Celsius) trekt net langs het noordoosten van ons land. Zondag trekt het hoogtelaag weliswaar oostwaarts, maar de stroming blijft cyclonaal met nog steeds een tamelijk koude bovenlucht.

De grote vraag is of ons aandachtsgebied langdurig onder een Sc-dek schuil gaat zoals de dwarsdoorsnedes van Hirlam suggereren of dat er ook nog wel gaten in het Sc-dek aanwezig zijn, iets wat Harmonie wel enigszins laat zien. Actueel is er zeker sprake van gaten in het wolkendek en lijkt de structuur van Harmonie realistischer dan Hirlam. Hierdoor trad er ook wat meer ontkoppeling op in de grenslaag. We zien in alle progtemps dat de sterke inversie, waaronder vannacht de Sc-bewolking binnenkomt, in de loop van de dag min of meer verdwijnt met het kouder worden van de bovenlucht. Er kunnen dan stijgende bewegingen optreden, en dus ook compenserende dalende luchtbewegingen wat de kans op enkele opklaringen wel groter maakt.

Kaart verwachtingen vandaag dag

Er is tamelijk veel bewolking en met name in het noorden en midden komen er enkele buien voor. Vooral vanmiddag is de zon ook van tijd tot tijd te zien. De noordwestenwind is overwegend matig, in de kustprovincies lokaal vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer staat een (vrij) krachtige wind. Verder is het aanmerkelijk koeler dan de afgelopen dagen met maxima die uiteenlopen van 10 graden op de Waddeneilanden tot 14 in het zuidoosten van het land.

Morgen, eerste pinksterdag, lijkt het weer sterk op dat van vandaag. Opnieuw is er vrij veel bewolking waarbij hier en daar ook wat ruimte is voor de zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Later op de dag wordt het in het zuidwesten meest droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden, de middagtemperatuur loopt uiteen van 10 graden in het noorden tot 14 in het zuidoosten van het land. De noordwestenwind is matig, aan de kust (vrij) krachtig.

Maandag staat het weer in ons aandachtsgebied onder invloed van een hoogtelaag boven het zuiden van de Oostzee. Dit trekt langzaam oostwaarts en later op dinsdag passeert een zwakke hoogterug. Na passage hiervan lijkt zich vanaf woensdag een zonale stroming in te stellen, die richting het volgende weekeinde meer en meer begint te meanderen op de oceaan. De aangevoerde lucht wordt hierdoor geleidelijk minder koel.

Vooruitzichten

Wisselend bewolkt, van tijd tot tijd buien en vooral de eerste dagen koel. In de loop van de week langzaam stijgende temperaturen.

Vooruitzichten lange termijn

zaterdag 21 mei tot en met zaterdag 28 mei

Rond 60% kans op een overgang naar een droger weertype met temperaturen boven normaal. Ongeveer 40% kans op het aanhouden van het koele en wisselvallige weer.

Tot woensdag 18 mei zit er relatief weinig spreiding in de verschillende elementen in de EPS. Daarna neemt de onzekerheid behoorlijk toe. Na de passage van de rug op dinsdag passeren in de meeste EPS-leden de dagen erna weer enkele storingen. In de deterministische uitvoer blijft het stromingspatroon tamelijk sterk cyclonaal met een west tot noordwestelijke hoogtestroming. In de pluim bevindt de deterministische temperatuur-uitvoer zich onderin het ensemble en in de neerslagpluim is deze juist aan de natte kant. In een toenemende aantal EPS-leden zien we vanaf het volgende weekeinde echter de hogedruk-invloed toenemen. Dit is terug te zien in de afname van de neerslagkansen. De positie van het hoog is uitermate onzeker en zeker in dit jaargetijde sterk bepalend voor de temperatuurverwachting. Het aantal leden met een koele oplossing in een west tot noordweststroming neemt duidelijk af. Meeste hogedruk-oplossingen positioneren het hoog boven Scandinavie of midden-Europa, met een meer aflandige wind tot gevolg en dus hogere temperaturen.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn