Monday 24 June
Weerman Jannes Wiersema

Koud met buien, soms met onweer en/of hagel

27 april 2016 door Jannes Wiersema

37Zowel aan de grond als op 500 hPa bevindt zich bij aanvang een laag in de omgeving van Hamburg. Het grondlaag trekt heel langzaam noordoostwaarts via Sleeswijk-Holstein in de richting van Zuid-Zweden waar het donderdagavond aankomt. Rondom dit laag is een occlusie gedraaid waar ons land vooral vandaag mee te maken heeft. Op 500 hPa ligt er rond 03 UTC net ten noorden van de Wadden. Deze ‘zwaait’ langzaam zuidoostwaarts en verlaat later vanmiddag het oosten. De vanuit het noordwesten aangevoerde lucht is van maritiem polaire oorsprong. Door dagelijkse gang en wordt de opbouw overdag boven land al snel onstabiel. Later in de middag neemt de buienactiviteit van het westen uit langzaam iets af door de nadering van een zwakke hoogterug. Donderdag trekt het laag verder oostwaarts en passeert op hoogte een in activiteit afnemende rug. Aan de grond zien we in de middag nog een zwakke trog passeren. De bovenlucht is echter nog steeds koud en voornamelijk door dagelijkse gang leeft de buiigheid dan weer op.

De beschreven synoptische ontwikkeling wordt door de diverse modellen tamelijk eenduidig berekend. De neerslagberekeningen lopen weliswaar enigszins uiteen, maar de neerslag gekoppeld aan de occlusie hebben de modellen allemaal, waarbij uiteraard Harmonie meer detaillering geeft vanwege het buiige karakter. Harmonie komt als enige model met een significante hoeveelheid stratus bij de occlusie, hetgeen op basis van de huidige waarnemingen overdreven lijkt. De parallelle run HA38 zit er beter op. Donderdag in de loop van de dag wel behoorlijke verschillen. EC en vooral Hirlam suggereren de passage van een trog, Hirlam00 heeft nu zelfs een apart laagje dat in de avond van Noord-Holland naar Groningen trekt. Vorige run deed dit ook al wel maar op een andere plek, kortom niet al te letterlijk nemen maar alleen indicatief. Na passage van de trog laten alle modellen wel een afname van de buien zien.

Vandaag is het wisselend bewolkt met veelvuldig buien. Lokaal komt ook onweer of hagel voor en in het noordoosten valt vooral in de ochtend ook natte sneeuw. Plaatselijk kan het dan ook kortdurend glad zijn. Vanmiddag neemt het aantal buien van het westen uit langzaam af. De meest actieve buien komen vanmiddag in het oosten en zuidoosten voor, met daar de grootste kans op onweer en hagel. De maxima liggen rond 9 graden. De wind komt uit west tot noordwest en is matig, aan de westkust (vrij) krachtig en aan de zuidwestkust eerst hard. In het noorden staat eerst een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. In de loop van de middag wordt het van het noordwesten uit langzaam wat droger en neemt de wind aan de westkust af.

Neerslag:

Voornamelijk convectief. Lokaal met onweer, hagel, natte sneeuw. Natte sneeuw nu vooral in het noordoosten. Schering is in het algemeen 15-20 kt. CAPE-waarden liggen in de middag met veel hoger dan ongeveer 500 J/kg: Multi Cell. Vannacht de koudste bovenlucht, maar de opbouw van de occlusie lijkt tijdelijk iets minder diep onstabiel te zijn. We zien consistent hoge onweerskansen in INDECS voor het oosten en zuidoosten, ook Harmonie geeft in dezelfde regio een duidelijk onweerssignaal. Is goed verklaarbaar met de meeste cyclonaliteit in het oosten en daar ook net wat hogere temperaturen. De afname van de buien later vanmiddag en vanavond zit in alle modellen, dit komt mede door advectie van iets warmer lucht op 500 hPa. Donderdag voornamelijk op dagelijkse gang vrij snel oplevende buienactiviteit, in de nacht vooral in de kustgebieden. Schering is dan niet meer dan ongeveer 10 kn

Vanavond sterven de buien boven land grotendeels uit en vannacht blijven de buien vooral beperkt tot de kustprovincies. De westelijke wind is zwak tot matig en de minima lopen uiteen van 4 graden vlak aan zee tot plaatselijk rond het vriespunt landinwaarts.

Donderdag overdag is het wisselend bewolkt en ontwikkelen zich ook boven land in de loop van de ochtend en ’s middags buien, waarbij nog steeds kans op onweer of hagel is. De maxima liggen rond 10 graden. De westelijke wind is zwak tot matig.

Een groot hoogtelaag boven de Noordzee en de Britse Eilanden bepaalt de eerste dagen het weerbeeld met koude en onstabiele lucht. De voor ons belangrijkste kern ligt vrijdag boven de Noordzee. Aan de zuidzijde hiervan snoert zich in de loop van zaterdag boven Frankrijk een apart laag af dat richting de Middellandse Zee trekt. Vanaf begin volgende week stelt zich vervolgens een west tot noordwestelijke hoogtestroming in, waarin geregeld fronten of buiengebieden over trekken. Tegen het einde van volgende week bouwt zich boven onze omgeving een rug op.

Vooruitzichten

Af en toe zon, maar ook geregeld regen of buien. Iets hogere maxima, maar het blijft te koud voor de tijd van het jaar.

Vooruitzichten lange termijn

woensdag 04 mei tot en met woensdag 11 mei

Grote kans (rond 80%) op het aanhouden van het wisselvallige weertype, waarbij de neerslagkansen wel langzaam afnemen. Aanvankelijk nog te koud voor de tijd van het jaar, later in de periode waarschijnlijk temperaturen rond het langjarig gemiddelde.

Alhoewel het ensemble geleidelijk minder koud wordt en de neerslagkansen kleiner, blijft het hoogtelaag in een groot deel van het ensemble hardnekkig aanwezig. Tot en met halverwege de volgende week is de temperatuurafwijking fors negatief. Tot ver in de volgende week houden de cyclonale oplossingen de overhand, met een voorkeur voor westelijke winden. Vanaf ongeveer 6 mei zien we dat er een steeds grotere spreiding gaat optreden in de EPS leden. Er ontstaan dan diverse scenario’s. De warmere oplossingen worden veroorzaakt door een oost tot zuidoostelijke stroming. Er ontstaat een voorkeurspositie van een laag ten (zuid)westen van de Britse Eilanden en hogedruk boven oost of noord Europa. In ongeveer de helft van de lagen blijft het echter nog steeds aan de koele kant.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn