Thursday 18 April
Weerman Jannes Wiersema

Langs de oostgrens af en toe regen, in het westen soms zon en droog.

10 augustus 2015 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Een hogedrukkern boven Zuid-Zweden trekt noordoostwaarts en ligt dinsdagavond boven Finland. Een lagedrukgebied boven het zuiden van Duitsland trekt uiterst langzaam noordwaarts. Vanochtend ligt het laag boven het midden van Duitsland, dinsdagochtend boven Noordoost-Duitsland. Rond dit laag bevindt zich nog steeds een barokliene zone (grens van Theta-w850=18 C) die vandaag op de westflank van het eerder genoemde laag activeert. Dit lijkt mede te gebeuren door een confluente stroming in het zadelgebied boven het oosten van het land. Het lijkt sterk op een type van frontogenese langs de uitstroom-as van het zadelgebied. Eind van de dag trekt de barokliene zone met het laag mee naar het noordoosten. Boven de Noordzee bevindt zich een oude occlusie, waar echter geen weer meer op wordt berekend. Verder trekt vanaf de Britse Eilanden een volgend frontaal systeem (koufront), behorend bij een laag in de buurt van Schotland, de Noordzee op en nadert langzaam ons land. Dinsdag overdag trekt het koufront van noordwest naar zuidoost over ons land, maar blijft ergens boven het zuiden stagneren.

We hebben een tweedeling in het weer. In het oosten is er veel bewolking en vooral in de gebieden langs de oostgrens zijn er perioden met regen mogelijk. In het westen is er meer zon en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperaturen lopen uiteen van 19 graden in de regen tot 25 graden in gebieden waar de zon schijnt. De meest zwakke wind waait uit uiteenlopende richtingen. Later op de dag wordt de wind in het westen westelijk.

NEERSLAG:

De neerslagkans neemt vanuit het zuidoosten toe. Heeft alles te maken met de verhoogde opglijding. We gaan er nu vanuit dat de neerslag over de oostelijke helft (Harmonie00, Hirlam00) en mogelijk alleen schampend over de oostgrens (Hirlam) trekt. De frontale zone op hoogte blijft gedurende de daglicht periode boven de oostelijke helft slepen. De grootste onstabiliteit lijkt evenwel ten oosten van ons land te blijven. Daar zien we de CAPE-waardes flink toenemen en vooral daar dan ook onweerskansen. INDECS geeft ook in de 00UTC-run lage kansen, Harmonie geeft alleen boven Duitsland ontladingen te zien.

Vanavond trekt de regen in het oosten weg en komende nacht breiden opklaringen zich oostwaarts uit. Op veel plaatsen wordt het nevelig met mogelijk ook vorming van mist of laaghangende bewolking. De minima liggen rond de 15 graden. Er staat een zwakke wind, overwegend uit een zuidwestelijke richting.

Dinsdag overdag lossen eventuele mist en laaghangende bewolking vrij snel op. De rest van de dag wisselen stapelwolken en zon elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van een graad of 19 op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. In de loop van de dag draait de wind naar noordelijke richtingen en is meest matig.

Tot ca. de 10-daagse zien we in de clusters een overheersen hoogtepatroon van hogedruk boven het vasteland van Europa en lagedruk boven de Atlantische Oceaan west van ons land. Gesitueerd aan de oostflank van de hoogtetrog krijgen we op hoogte een meest zuidwestelijke aanvoer van relatief warme lucht. Het grondpatroon vertoont echter veel grotere spreiding in aanvoerrichting als gevolg van het komen en gaan van uitstulpingen van het Azorenhoog richting West-Europa. Afhankelijk van de positie van de rugassen variëren de stromingsrichtingen. Ook thermische laagjes kunnen stromingsrichtingen snel doen veranderen. Na de 10-daagse zien we een grotere spreiding in hoogtepatronen die resulteren in meanderend bovenstroming met mogelijk hoogtetroggen, maar ook hoogteruggen boven ons land alsmede clusters met zonale weststroming

Vooruitzichten

Rustig zomerweer met af en toe zon en vooral later in de week kans op enkele regen- of onweersbuien. Met name donderdag hoger dan gemiddelde zomerse middagtemperaturen.

Vooruitzichten lange termijn
maandag 17 augustus tot en met maandag 24 augustus

Grote kans (60%) op voortzetting van het rustig zomerweer met maximumtemperaturen rond de langjaargemiddelde waarden en met kans van ca. 40% op neerslag

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn