Sunday 25 February
Weerman Jannes Wiersema

Onstuimige zondag met af en toe regen.

20 november 2016 door Jannes Wiersema

Harde wind en regen

Aan de zuidflank van een sturend hoogtelaag boven de Noorse Zee wordt met zuidwestelijke stroming polaire lucht aangevoerd. De aangevoerde lucht is met name ten noorden van ons land op hoogte nog koud (T500 = -35 graden). Door een uitdiepende kern van lagedruk aan de grond en een trog op 300 hPa, om 00 UTC boven de ingang van het Engelse Kanaal, wordt de stroming in het aandachtsgebied meer zuid tot zuidwest en wordt de echt koude lucht geleidelijk verder naar het noorden gedrongen. Ook de diverse troggen en convergentielijnen volgen geleidelijk een meer noordelijk traject. Actueel zien we nog buienactiviteit op een NO-ZW georienteerde trog, boven het noorden van de EHAA-FIR. Het lagedrukgebied wordt om 12 UTC ten westen van de Nederlandse kust (boven N-Theems) verwacht. Daarvandaan trekt het in noordoostelijke richting verder en wordt om 18 UTC al tegen de westkust van Denemarken verwacht. Het bijbehorende warmtefront trekt in de ochtend van zuid naar noord over ons land, in de middag/avond volgt het koufront. Dit front blijft uiteindelijk dicht bij het zuidoosten van het land liggen omdat een volgend laag vanaf de Atlantische Oceaan ter hoogte van de golf van Biskaje er voor zorgt dat het front zondagavond/maandagnacht weer “opgetild” wordt. Later in de nacht en maandagochtend beweegt het dan weer als warmtefront noordwaarts over het land.

Weather map Waarschuwing land 0 new

Wind:

Geleidelijk verder toenemende wind. Boven zee tot 7-8 Bft, overdag tegen de westkust een 9 Bft en wat verder buitengaats mogelijk 10 Bft. In de avond sterk afnemend. Kans op zware windstoten nemen overdag fors toe. Zolang de wind zuidelijk is zullen deze vooral beperkt blijven tot boven zee. Wanneer de wind iets gaat ruimen komen de zware windstoten ook de kustprovincies binnen. Vlak aan zee mogelijk tot rond 100 km/uur, iets verder landinwaarts (met name kustprovincies, en de Limburgse Heuvels) 75-90 km/uur. De kans dat de windstoten nog hoger uitpakken (120 km/uur in kustgebieden en 100 km/uur landinwaarts: criteria code oranje) lijkt me vooralsnog klein. GLAMEPS18 geeft op dit moment voor met name Zeeland en Zuid Holland een kans van 20% op 110 km/u, in een gebied dat we ook als kuststrook kunnen benoemen. Ook het lagged Emsemble van Harmonie komt op slechts kleine kansen op overschrijding code oranje voor zowel zee als land.(Kleiner dan 5%)

Vandaag wordt het een onstuimige dag met tamelijk veel bewolking en van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt op naar waarden tussen 10°C in het noorden en 13°C in het zuiden van het land. De wind komt uit zuidoost en draait geleidelijk naar zuid tot zuidwest. Boven land is de wind vrij krachtig tot krachtig, langs de kust en boven het IJsselmeer hard tot stormachtig. Vanmiddag staat aan zee enige tijd een zuidwesterstorm, windkracht 9, met in de kustgebieden zeer zware windstoten van 100-110 km/uur. Boven land komen dan zware windstoten voor van 80-90 km/uur. Vanavond neemt de wind sterk af.

In de nacht naar maandag is er vrij veel bewolking en trekt een regengebied van zuid naar noord over het land. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 6°C. De wind is zwak tot matig en draait weer naar een zuidoostelijke richting.

Maandag overdag verandert er niet veel in het weerbeeld. Het blijft aan de bewolkte kant en soms regent het. De kans daarop is het grootst in de ochtend en avond. Verder is het vrij zacht met maxima van ca. 13°C. De matige wind blijft zuidoostelijk.

In een scherpe hoogtetrog vanaf de Noorse Zee over de Britse eilanden en Portugal snoert een aparte kern af boven het Iberisch Schiereiland. Dit hoogtelaag vult langzaam op en trekt vanaf halverwege de periode naar het oosten. Met het wegtrekken van dit hoogtelaag bouwt vanuit het Azorenhoog een hoogterug op boven onze omgeving. Op grondniveau zien we een actief laag net ten westen van ons land opvullend naar Scandinavie bewegen. Een lagedrukgebied boven het Iberisch Schiereiland blijft daar enige tijd ronddraaien en volgende week naar het oosten wegtrekken. De genoemde hoogterug is vanaf woensdag ook aan het oppervlak zichtbaar net ten noorden van Nederland en deze beweegt zich de dagen daarna langzaam richting ons land.

Vooruitzichten

Vrij rustig herfstweer met vooral in het begin nog mogelijk een bui, later meest droog weer. Aanvankelijk temperaturen rond 13 graden. geleidelijk dalend naar een graad of 5 met nachttemperaturen nabij het vriespunt.

Vooruitzichten lange termijn

zondag 27 november tot en met zondag 04 december

Geleidelijk toenemende kans op neerslag (10 naar 50%) en met temperaturen rond of iets onder de normale waarden voor tijd van het jaar.

Tot en met het volgende weekend zijn de verschillen in het stromingspatroon in de EPS-clusters klein. Pas op de langere termijn nemen de verschillen wat toe. Het laag van dinsdag zit in alle clusters, evenals de opbouw van de rug van hoge druk aan het einde van de week. Wat echter wel opvalt is een verdeling in de windrichting vanaf vrijdag, dit houdt verband met de exacte ligging van de rug-as. Met een aanvankelijk zuidelijke aanvoer eerst nog zacht en geleidelijk droog. Vanaf het midden van komende week kiezen de meeste oplossingen voor een noordoostelijke stroming en zien we de temperatuur gestaag dalen.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn