Tuesday 21 May
Weerman Jannes Wiersema

Onweersbuien.

23 juni 2016 door Jannes Wiersema

37Een hoogtetrog langs 15W beweegt langzaam oostwaarts en ligt morgenmiddag met de kern boven Ierland. Ten oosten van een koufront boven de Britse Eilanden bevindt ons land wordt warme en vochtige lucht (θw850 wordt 18/19 graden, dauwpunt ca. 18 graden). Het koufront bereikt waarschijnlijk pas vrijdag in de loop van de dag het westen van ons land. In de warme sector ontstaan diverse kleinschalige thermische vores/lagedrukkernen tot de doorkomst van het koufront over het aandachtsgebied trekken. Deze vores zijn veelal de voorkeursgebieden voor buienontwikkeling.

Geen enkel model heeft het onweer/neerslag van vannacht verwacht en actueel is er weinig correlatie tussen de berekende neerslagen in de modellen onderling. Modellen geven wel allemaal een potentieel gevaarlijke weersituatie aan die zolang het koufront niet gepasseerd is zal aanhouden. De grote vraag zal niet zozeer zijn of er zware onweersbuien tot ontwikkeling komen maar meer de vraag waar en wanneer. In alle modellen kunnen de buien fors uitpakken. De benodigde energie is hiervoor in ruime mate voorradig. MUCAPE (met de aanname vanaf de grond) X wind shear komt ruim boven de 100. Met een waterinhoud> 35 mm een lokale uur som van Harmonie > 20 mm (weliswaar zeer lokaal) en FF700hPa >35 kn, maar gust <41 en <40 beneden 850 hPa kom je met de beslissingsboom tot oranje lokaal hagel> 2 cm en lokaal 50 mm in 1 uur. Forceringen in de bovenlucht lijken geen rol te spelen bij de buienvorming. Over de ontwikkelingen komende nacht is alles te zeggen, maar weinig is zeker. Kortom de positie van de vore een grote zal spelen in het proces van de buienvorming en lopen de modellen flink uiteen met als gevolg dat de timing en locatie van de buien van run tot run en van model tot model anders is. Forceringen in de bovenlucht lijken geen rol te spelen bij de buienvorming. De kortgolvige verstoringen die soms zichtbaar zijn lijken een gevolg van de buien te zijn dan een oorzaak.

Over het noordwesten van het land trekken (onweers)buien van zuidwest naar noordoost. In de ochtend laat in het zuidoosten de zon zich hier en daar zien, Als snel trekken nieuwe onweersbuien vanuit het westen het land binnen. Lokaal kunnen er dan weer forse buien voorkomen met hagel, (zware) windstoten en veel regen in korte tijd. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 23 graden langs de westkust tot 30 graden in het oosten van het land. De wind draait naar het zuiden en neemt toe naar matig. In de middag draait de wind in het westen naar noordwest en neemt af naar zwak.

Neerslag:

Geen een model geeft de actuele buien situatie goed weer. Modellen lopen ook nog steeds uiteen v.w.b. de trekrichting van de buien. Hirlam laat de grootste activiteit boven de Noordzee blijven, evenals Harmonie38. EC en vooral Harmonie36 komen verder landinwaarts met de buien. Voor morgen overdag en zien opnieuw verschillen ontstaan. De overeenkomst in de Harmonieruns is dat die beide zeer lokaal forse buien geven. In EC en Hirlam zien we die intensiteiten uiteraard minder goed terug omdat die modellen convectie moeten parametriseren. Verder zijn er voldoende parameters aanwezig die duiden op zware buien. Zo is de CAPE de komende periode veelal boven de 2500 J/kg en ligt de effectieve windschering tussen de 30 en 40 kn, de hoogste waarde als de buien vanaf de grond ontstaan. Convectiemodus daarom veelal multicells. Uit het stroomschema/beslissingsboom voor convectie blijkt dat er bij buien een kans is op hagel > 2 cm en mogelijk ook zware windstoten.

Waarschuwing land 0 newKaart verwachtingen vandaag dag

In de nacht naar vrijdag is er nog steeds kans op enkele forse onweersbuien. De minimumtemperaturen liggen rond de 20 graden en de wind is zwak uit uiteenlopende richtingen.

Vrijdag overdag is het half tot zwaar bewolkt en kan er in het uiterste oosten nog een enkele bui voorkomen, maar de kans op onweer is klein. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden vlak aan zee tot 26 graden in het oosten van het land. De wind wordt geleidelijk westelijk en is zwak tot matig.

Een 500 hPa trog ten zuidoosten van IJsland beweegt langzaam oostwaarts en ligt zondagmiddag boven de zuidelijke Noordzee. Daarna trekt deze trog al opvullend noordwaarts. Hierdoor ontstaat een strakke zonale stroming over onze omgeving die zich uitstrekt van Groenland tot midden Europa en die tot einde van de volgende week in stand blijft. Aan het einde van de periode lijkt zich tijdelijk opnieuw een trog boven de Britse Eilanden uit te zakken. Aan de grond zitten we zaterdag in de polaire lucht, die de warme lucht heeft verdreven. De rest van de periode trekken, gestuurd door de strakke westelijke 500 hPa stroming, storingen over of net ten noorden van ons land lang.

Vooruitzichten

Zonnige perioden en iedere dag wel kans op een bui. Middagtemperaturen rond de 20 graden.

Vooruitzichten lange termijn

donderdag 30 juni tot en met donderdag 07 juli

Grote kans (80%) op een rustig weertype met regelmatig zon, maar ook een kans op een bui, de middagtemperaturen liggen waarschijnlijk rond het langjarig gemiddelde van ca. 20 graden.

De consistentie in de EPS-pluim is wat betreft het ontstaan van een westelijke stroming over onze omgeving vrij groot. Deze ontwikkeling wordt door 90% van de leden ondersteund. Onzekerheden in de neerslag zijn groter, maar mogelijk toe te schrijven aan kleine verschillen in de positie van de zonale stroming. Deze onzekerheid is goed in de 500 hPa clusters terug te vinden. Het resulteert in iedere dag wel een kans op neerslag, een beeld dat ook door de staafdiagrammen ondersteund wordt. Mogelijk buien, maar geen onweer. Het afbreken van de westelijke stroming aan het einde van de periode lijkt slecht van korte duur en de meeste leden (80%) herstellen deze stroming.

Europees model

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn