Monday 27 May
Weerman Jannes Wiersema

Overwegend bewolkt, erg zacht en soms regen. Zondag droog met af en toe zon.

07 november 2015 door Jannes Wiersema

43Een sturend lagedrukgebied boven IJsland trekt de komend periode noordwaarts. Het bijbehorende koufront ligt op hoogte boven het uiterste oosten van het land, aan de grond is het moeilijk terug te vinden, maar ligt het op dauwpunt 14 graden van Groningen richting Zeeland. Een zwakke rug ligt boven het midden van het land en trekt oostwaarts. Aan de westzijde hiervan wordt het front weer opgetild. In de ochtend loopt het front weer als warmtefront over het land en komen we (diep) in de warme sector terecht. Een golf in het front, die nu nog boven de Atlantische Oceaan ligt, wordt overdag door de linkeruitgang van de jet aangeslagen. Er ontstaat boven Wales een laag, dat uitdiepend richting de Vissersbank en het Skagerak trekt. Het bijbehorende koufront trekt in de avond over het land, gevolgd door een occlusie. Voor het grondkoufront uit trekt laat in de middag een neerslaggebied het land binnen, waarschijnlijk horend bij het front op hoogte. Achter het grondkoufront en de occlusie komt het hele land komt dan in de polaire lucht. Zondagochtend passeert een volgende rug, waarachter het front opnieuw opgetild wordt en we wederom in de warme sector komen.

Het is vrijwel overal bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanuit het zuidwesten trekt in de ochtend een gebied met af en toe wat regen of motregen naar het noordoosten. Daarachter wordt het opnieuw droog en in het zuidoosten is een enkele opklaring mogelijk. Later in de middag en in de avond gaat het van het westen uit opnieuw regenen. Het is uitermate zacht met een maximumtemperatuur die uiteen loopt van 16 graden in het noorden tot op een enkele plaats 20 graden in het zuidoosten van het land. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig, maar neemt toe naar matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot hard langs de kust. In de avond kunnen in het Waddengebied (zware) windstoten voorkomen van rond de 75 km/uur.

Wind:

In de warme sector een aantrekkende wind, 6 tot 7 Bft langs de kust, in de avond op de Wadden buitengaats mogelijk 8 Bft. Daarbij ook windstoten van rond de 41-44 kt in het Waddengebied, Niet genoeg voor een waarschuwing met de nieuwe criteria. Boven het noorden van de Duitse Bocht en de Vissersbank is de 9 Bft in zowel Hirlam als Harmonie verdwenen. Eerdere runs waren forser: Harmonie18 liet een klein gebied met 10 zien. Hirlam12 had nog een 10-11 Bft in dat gebied. In de nacht naar zondag sterk afnemende wind, zondag later op de dag opnieuw toenemend.

Neerslag:

Actueel motregen boven het oosten van het land, trekt naar Duitsland weg, horend bij het koufront op hoogte. Boven het zuidoosten kan deze neerslag lang doorgaan, doordat het front stagneert. In de ochtend van het zuiden/zuidwesten weer terugkerende regen en motregen op het warmtefront. Met name Hirlam is hier actiever geworden boven land. Voor het koufront uit berekenen Hirlam en EC vanaf eind van de middag een gebied met neerslag, lijkt gekoppeld aan het front op hoogte. Daarachter in de avond koufrontpassage met wat neerslag en in het noorden nog wat neerslag op de occlusie.

Waarschuwing land 0 new

In de nacht van zaterdag op zondag klaart het op. Lokaal kan zich een enkele mistbank vormen. De minima liggen rond de 10 graden. De wind neemt sterk af en aan het einde van de nacht staat er nog een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.

Zondag overdag lost eventuele mist in de ochtend op. Er zijn dan wolkenvelden met af en toe zon. Het blijft droog en met maxima tussen 14 en 18 graden is het nog steeds erg zacht. De wind wordt zuid tot zuidoost en is zwak tot matig.

De komende periode hebben we te maken met een zonale stroming boven onze omgeving aan de noordkant van een hoogterug boven het zuiden van Europa. In deze zonale stroming trekken van tijd tot tijd oceaanstoringen over ons land. In het grondpatroon zien we een persistent beeld met hoge druk ten zuiden van ons land en lagedruk boven het noorden van Europa (IJsland, Noorse Zee). Daartussen staat een stevige zuidwestelijke stroming met aanvoer van zachte lucht en van tijd tot tijd fronten, waardoor we nu eens in de tropische, dan weer polaire lucht terecht komen. In de operationele run zien we op zondag (de 15e) een sterk uitdiepend laag via Schotland naar zuid Scandinavie lopen. In de 00 uur run loopt dit net ten noorden van ons land langs.

Een in hoge mate consistent beeld in de clusterkaarten. In alle clusters zien we de zonaliteit. Wel zien we soms in het passeren van de hoogte ruggen en troggen wat timingsverschillen tussen de clusters. Ook staat er een stevige wind uit een zuidwestelijke richting. In het (volgende) weekend gaan de clusters uit elkaar lopen, in een deel zien we dan de lagedruk bij Schotland (waarbij de operationele run een stevige uitbijter is, in een ander deel zien we hogedrukinvloed vanuit het zuiden. In de pluim zien we dit terug als twee dagen met een stevige wind op maandag en dinsdag. De wind komt gedurende de gehele komende week uit een zuidwestelijke richting. De temperaturen liggen aanvankelijk rond de 15 graden, maar laten wel een dalende trend zien, maar koud weer lijkt niet aan de orde. De windrichting blijft op de lange termijn in het overgrote deel van de EPS-leden (zuid-)westelijk. Op zondag de 15e schiet een enkel EPS-lid fors uit met de wind. Gedurende de hele periode zien we van in alle leden af en toe neerslag, hoewel de hoeveelheden de eerste week beperkt zijn.

Vooruitzichten

Enigszins wisselvallig met nu en dan regen en vooral de eerste dagen vrij veel wind. Het blijft zacht.

Vooruitzichten lange termijn

zaterdag 14 november tot en met zaterdag 21 november Het licht wisselvallige weer houdt waarschijnlijk aan. De temperatuur daalt naar meer normale waarden voor deze tijd van het jaar.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn