Monday 27 May
Weerman Jannes Wiersema

Van het westen uit regen, landinwaarts eerst ook (natte) sneeuw.

01 maart 2016 door Jannes Wiersema

41Een langgerekte rug van hoge druk strekt zich uit van de Azoren, via ons land naar de Baltische staten. De rugas trekt verder zuidoostwaarts en ligt vanmiddag boven het oosten van Duitsland. Geleidelijk neemt daardoor de invloed van lagedruk toe. De neerslag van een noord-zuid geori├źnteerde occlusie bereikt vanochtend het westen van het land en trekt vanmiddag naar Duitsland weg. Later vanmiddag en vanavond volgt een volgende occluderende frontale zone. In de loop van woensdagochtend stroomt met een westelijke stroming polaire lucht het aandachtsgebied binnen wel passeren er woensdag overdag nog een aantal barokliene storingen met buien. Woensdag passeert er een zwakke trekrug in het stromingspatroon met erachter, met enige onzekerheid over details, een samengesteld lagedrukgebied dat in de avond richting Duitse Bocht en zuidelijke Noordzee lijkt te koersen.

Van het westen uit wordt de bewolking vanochtend steeds dikker. In de tweede helft van de ochtend bereikt een neerslaggebied het westen, het trekt vanmiddag oostwaarts over het land. Aanvankelijk valt er op veel plaatsen (natte) sneeuw, die van het westen uit snel overgaat in regen. Met name in de oostelijke helft van het land kan de sneeuw vanmiddag even blijven liggen. In de loop van de avond verlaat de meeste neerslag het land. De maximumtemperatuur wordt aan het einde van de avond bereikt en loopt uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 graden in het zuidwesten. De wind draait van zuid naar zuidwest en neemt toe naar matig, aan de kust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig of krachtig, vanmiddag en vanavond soms tot hard.

Neerslag:

Voor de neerslag volgen we het scenario van HIRLAM, EC, en Haratu, met de neerslag rond 09 UTC op de westkust. Hirlam NESO en Haratu laten bij de occlusie landinwaarts al vrijwel direct natte sneeuw en sneeuw zien. Ook Haratu laat al snel een zwak kortdurend signaal zien over westelijk NL voor sneeuw. De sneeuw gaat vanochtend in het westen al snel over in regen, in het oosten waarschijnlijk pas na ongeveer 3 uur. Afhankelijk van de intensiteit kan het met name daar lokaal kortdurend wit en glad worden. Enige duur en intensiteit is nodig, aangezien de wegdektemperatuur al voor de neerslag oploopt naar enkele graden boven nul. Kijkend naar de progtemps is er in het oosten later vanmiddag ook IJsregen en misschien IJzel mogelijk, Hirlam NESO geeft daar in de middag ook signaal op. Bij de tweede frontale zone vanavond perioden met regen en motregen. Woensdag overdag een steeds meer buiig karakter van de neerslag, een kleine kan sop een klap onweer (Harmonie geeft signaal).

Waarschuwing land 0 new

Vannacht blijft het bewolkt en valt er af en toe wat (mot)regen, ook kan er mist vanaf zee binnendrijven. De temperatuur loopt gedurende de nacht op naar een graad of 7. De zuidwestenwind is matig, aan zee (vrij)krachtig.

Woensdag overdag is het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De wind blijft meest zuidwestelijk en is matig of vrij krachtig, langs de westkust krachtig en mogelijk later soms hard. De temperatuur ligt rond 7 graden.

Nadat vandaag (dinsdag) een frontale zone passeert, stelt zich een strakke west- tot noordwestelijke bovenstroming stroming in. Vanaf donderdag begint de stroming sterk te meanderen. Vrijdag passeert een depressie, waarvan het hoogtelaag zich tot maandag in onze directe omgeving, of iets zuidoost van ons land blijft ophouden. Er liggen in het grondpatroon dit weekeinde diverse kernen boven centraal Europa. Pas aan het einde van de EPS periode nadert er een hoogterug van uit het westen.

Vooruitzichten

Wisselvallig met af en toe zon, maar ook geregeld regen of winterse buien. In het algemeen aan de te koele kant met vanaf woensdag gedurende de nacht en vroege ochtend ook vaak lichte vorst.

Vooruitzichten lange termijn

dinsdag 08 maart tot en met dinsdag 15 maart

Waarschijnlijk een snelle overgang naar een meest droog weertype met temperaturen oplopend naar normale waarden voor deze tijd van het jaar.

Gedurende deze MD verwachtingsperiode laten vrijwel alle leden een sterk wisselvallig weerbeeld zien. In vrijwel alle leden zien we ook komend weekeinde de grootschalige hoogtetrog boven het continent, wel met wat kleine positieverschillen. Er zijn 2 kleine clusters met totaal 10 members die al iets eerder, vanaf maandag, een wat optimistischer beeld geven. Soms zien we de sneeuwfractie gedurende deze MD-verwachtingsperiode wat groter worden, maximaal naar zo’n 30% overigens. Waarschijnlijk terug te voeren op maartse buien met natte sneeuw en/of korrelhagel. De temperatuur vertoont een sterke dagelijkse gang, overdag zo’n 5 tot 7 graden en ’s nachts een paar graden vorst. In de EPS-periode lijkt het wisselvallige weertype snel af te nemen onder invloed van een naderende en stagnerende Atlantische rug van hogedruk.

Temp. op 2m in ┬░C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Neerslag (sneeuw/hagel/ijzel) in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn