Wednesday 17 April
Weerman Jannes Wiersema

Van het zuidwesten regen, vanaf vanmiddag kans op (natte) sneeuw.

07 februari 2017 door Jannes Wiersema

Het bevindt zicht in een zuidoostelijke stroming tussen een hoog boven Scandinavie en een diepe depressie bij IJsland. Het uiterste noordoosten komt hierdoor in wat drogere lucht terecht aan de achterzijde van een zwak koufront. Een NW-ZO georienteerde occlusie behorend bij het bovengenoemde laag bereikt ligt actueel boven het oosten van Engeland en bereikt in de ochtend het zuidwesten en trekt dan nog maar heel langzaam oostwaarts. Doordat de stroming steeds oostelijker wordt, onder invloed van het hoog boven Scandinavie, zal het front in de middag en avond weer teruggedrongen gaan worden. Bovendien trekt een golfje in het front over het zuiden (ot ten zuiden langs) van het land, waardoor het front kantelt en meer W-O komt te liggen. Het noorden en midden komen daardoor het eerst in de koude lucht, het zuiden waarschijnlijk pas in de nacht naar woensdag.

 Waarschuwing land 0 new

Vanuit het zuidwesten breidt een gebied met af en toe regen zich verder over het land uit. Het noordoosten echter blijft waarschijnlijk droog. In de loop van de middag gaat de regen in een strook van het noordwesten naar het oosten over in (natte) sneeuw. Het is niet uitgesloten dat het lokaal even wit wordt. Later in de avond neemt de kans op (natte) sneeuw ook verder naar het zuiden toe. De middagtemperaturen liggen tussen +1°C in het noorden en +6°C in het zuiden. In sneeuw daalt de temperatuur naar waardes net boven het vriespunt. De wind is oostelijk, de windkracht loopt uiteen van zwak in het zuiden tot vrij krachtig tot krachtig in het Waddengebied en boven het IJsselmeer.

Komende nacht is het bewolkt. In het midden en zuiden van het land valt er van tijd tot tijd lichte (mot)regen of (mot)sneeuw. In het uiterste noordoosten kan een opklaring voorkomen. De minima lopen uiteen van -5°C in het noordoosten tot +2°C in het zuidwesten. In de noordelijke helft is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes. De oostenwind is matig, in de noordelijke kustgebieden en op het IJsselmeer vrij krachtig, in het Waddengebied krachtig. In het zuiden staat een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind.

Neerslag:

Bij de occlusie dinsdag eerst regen, met name in een strook van de Kop van Noord-Holland/Texel via Flevoland naar Twente/Achterhoek geven de modellen een signaal voor (lichte) sneeuw vanaf de middag. De afname van activiteit vindt in de nieuwe runs pas in de nacht plaats. Wel zijn de berekende intensiteiten laag (meest minder dan 1 mm/uur) en zijn de modellen (behalve Hirlam) iets te koud. Aan de noordzijde van het neerslaggebied is natte sneeuw zeker reeel, maar de kans op echte accumulatie is overdag klein. Pas in de avond en nacht neemt de kans dat de sneeuw wat blijft liggen toe. De stabiele frontale bewolking wordt steeds dunner, maar zolang de toptemperaturen beneden -10°C blijven is er kans op sneeuw. Wordt de bewolking nog dunner, maar is er door coalescentie nog steeds neerslag dan moet er eerder aan onderkoelde motregen gedacht gaan worden. Toppen lijken net koud genoeg te blijven op basis van de progtemps (door afkoeling ook op hoogte). Het is de vraag hoeveel er blijft liggen. Gezien de meest lichte intensiteiten zal de eerste sneeuw niet blijven liggen. Tweg ligt dinsdagmiddag nog ruim boven nul in het gebied waar de eerste sneeuw verwacht wordt. Op of net na het moment dat Tweg naar nul gaat, gaat ook de activiteit van de zone er meer en meer uit. Uiteindelijk zou het lokaal kunnen blijven liggen, maar de verwachte accumulaties zijn niet groter dan 0,5 tot 1 cm. Harmonie komt de laatste run met een wat hogere accumulatie (zelfs 3-5 cm op sommige plekken, maar dit model is zoals gezegd op dit moment te koud. We gaan uit van overdag natte sneeuw aan de noordzijde van het neerslaggebied, met weinig tot geen accumulatie. In de avond gaat de regen ook wat verder naar het zuiden over in sneeuw. Accumulatie blijft beperkt, gladheid ook, wegdektemperaturen gaan maar langzaam richting nul.

Morgen overdag is er tamelijk veel bewolking. De zon breekt met name in noordoosten af en toe door. In het zuiden valt nog lichte neerslag, elders is het droog. Vooral in het zuidoosten kan lichte sneeuw vallen. De kans op gladheid verdwijnt pas aan het einde van de ochtend. De middagtemperatuur ligt tussen -1°C in het noordoosten en +3°C in het zuidwesten. De oost- tot noordoostenwind is matig, in de noordelijke kustgebieden en op het IJsselmeer vrij krachtig. In het zuidoosten is de wind zwak en variabel.

Een hoog boven Scandinavie zorgt aan het begin van de periode voor een oostelijke stroming boven onze omgeving. In de operationele run zorgt een hoogtelaagje boven onze omgeving op zaterdag en zondag mogelijk voor wat neerslag, waarbij de oostelijke stroming cyclonaal wordt. In de nieuwe week verplaatst het centrum van het hoog zich zuidoostwaarts naar Centraal Europa, wel nog met een rug richting Scandinavie. Dit zorgt ervoor dat de stroming bij ons meer zuidoostelijk, later zuidelijk wordt.

Vooruitzichten

Rustig winterweer, met koude nachten en overdag temperaturen (ruim) boven nul. De kans op neerslag is klein.

foto van Jannes Wiersema.

Vooruitzichten lange termijn

dinsdag 14 februari tot en met dinsdag 21 februari

Aanvankelijk grote kans (80%) op het aanhouden van het rustige en droge weertype, later in de periode een wat toenemende kans op neerslag. De temperatuurverwachting is onzeker.

De eerst week is het EPS synoptisch gezien redelijk eenduidig. Alle clusters tonen het hoog boven Scandinavie en het zuidoostwaarts verplaatsen daarvan. Het hoogtelaagje zit ook in een meerderheid van de EPS-leden, hoewel ze er lang niet allemaal neerslag op berekenen (slechts 15% doet dit). Op de langere termijn neemt de spreiding toe, maar een meerderheid van de EPS-leden houdt de hogedrukinvloed boven onze omgeving. Voor de komende week betekent dit een oostelijke stroming met in de nachten vorst, overdag aanvankelijk iets boven nul, vanaf het weekend overdag temperaturen ruim boven nul. Met daarbij dus een kleine neerslagkans in het weekend. Over de gehele periode bezien is de neerslagkans echter klein, pas aaan het einde van de periode nemen de neerslagkansen wat toe (naar zo’n 40 %)

Bron: KNMI

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn