Thursday 29 February
Weerman Jannes Wiersema

Vandaag meest zonnig.

31 augustus 2016 door Jannes Wiersema

30Een hoog boven het zuiden van Polen trekt oostwaarts en heeft aanvankelijk nog een uitloper richting de Duitse Bocht. Een nauwelijks actieve vore, 06 UTC nabij de Belgisch-Franse grens, trekt oostwaarts en passeert vanmiddag ons land. Daarachter wordt de stroming westelijk en van het westen uit nadert er in de nacht een zwak koufront. Het front trekt in de loop van de nacht en ochtend langzaam oostwaarts. In de middag en avond blijft het front noordoost-zuidwest boven het zuidoosten slepen. Na passage van het koufront draait de stroming naar het noordwesten en later in de middag bouwt zich boven het noordwesten een rug op.

De modellen schetsen een tamelijk eenduidig beeld voor de ontwikkelingen. We zien wel enige verschillen donderdag ten aanzien van het zwakke koufront. Harmonie houdt het op het front in eerste instantie droog, terwijl EC en Hirlam hooguit wat lichte coalescentie neerslag berekenen uit een ondiepe Sc-laag. We zien vaak dat Harmonie zwakke frontale neerslag onderschat. Veel stelt het hoe dan ook niet voor. Pas op dagelijkse gang zien we dat Harmonie donderdag in de zuidoostelijke helft een enkele lichte bui berekent, ook EC en Hirlam berekenen een zwak convectief signaal.

Vandaag is het zonnig. Er ontstaan slechts enkele kleine stapelwolken en verder is er soms wat dunne sluierbewolking. De middagtemperaturen lopen uiteen van 23 graden vlak aan zee tot plaatselijk 26 graden in het zuidoosten van het land. De wind is zwak tot matig, aanvankelijk uit oost tot zuidoost en later draaiend naar zuidwest tot west.

Kaart verwachtingen vandaag dag Waarschuwing land 0 new

Komende nacht trekt er vanuit het noordwesten bewolking over het land. Hieruit kan op een enkele plaats wat lichte regen vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De wind is zuidwestelijk en zwak, aan de kust is de wind westelijk en matig.

Donderdag overdag zijn er wolkenvelden. Van het noordwesten uit komt er in de loop van de dag steeds meer ruimte voor de zon, maar in het zuidoosten blijft er veel bewolking aanwezig. Met name in het zuidoosten kan er plaatselijk wat regen of een lichte bui vallen, elders is het droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. De wind is westelijk en zwak tot matig.

Tot en met zondag 4 september is er sprake van een min of meer zonale 500 hPa-stroming. Pas op zondag lijkt er een actievere hoogtetrog over de Noordzee te trekken. Begin van de volgende week begint het hoogtepatroon sterker te meanderen, met maandag/dinsdag een grootschalige trog ten westen van het Europese vasteland en een hoogterug boven het continent. Aan de grond overheerst in het algemeen de hogedruk, heel af en toe afgewisseld door een zwak front. Overheersende stroming blijft zuidwestelijk.

Vooruitzichten

Perioden met zon en tot het weekeinde meest droog. Vooral begin volgende week kans op regen of enkele buien. Middagtemperaturen op de meeste dagen ruim boven 20 graden.

Vooruitzichten lange termijn

woensdag 07 september tot en met woensdag 14 september

Grote kans (60-70%) op een weertype met temperaturen boven het langjarig gemiddelde en soms een bui.

Tot en met zaterdag 3 september zijn de ontwikkelingen in grote lijnen eenduidig. De meeste EPS-leden schetsen een (vrijwel) droog en tamelijk zomers weertype, waarbij de passage van enkele zwakke fronten op donderdag 1 en zaterdag 3 september qua neerslag vrijwel geruisloos verlopen. Zondag, op de passage van een iets actiever front, komt de EPS-uitvoer met ongeveer 50% kans op meer dan 1 mm, kans op meer dan 3 mm 30-40%. De opmaat naar het sterkere meanderen van het hoogtepatroon begin van de volgende week zien we in 60-70% van de leden terug, wat ook bevestigd wordt in de EPS-cluster plaatjes. Aan de grond zien we na een iets wisselvalliger intermezzo van begin komende week een dominantie van de hoge druk in een meerderheid van de EPS-leden. We zien, afhankelijk van de positie van de hoge druk, een behoorlijke spreiding in de temperatuur-uitvoer. Kans op temperaturen boven normaal is hoog, rond 70%. Meest waarschijnlijke scenario is een zuid tot zuidwestelijke hoogtestroming met een rug boven Midden-Europa en een trog (net) ten westen van het Europese vasteland. Er zijn zelfs enkele leden met temperaturen die richting de tropische waarden gaan.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

 

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn