Wednesday 17 April
Weerman Jannes Wiersema

Vandaag veel wind en eerst regen, morgenavond landinwaarts kans op sneeuw.

11 januari 2017 door Jannes Wiersema

Ten zuiden van een complex laag tussen IJsland en Noorwegen voert een in kracht toenemende zuidwestelijke stroming polaire lucht aan. Een  frontaal systeem ligt voor de westkust en vanaf Engeland volgt nog een front. Deze systemen lopen op elkaar in en lijken nog direct door een trog te worden opgevolgd. De frontale zone verlaat in de eerste helft van de middag het (zuid)oosten van het land. Er komt dan een stevige noordwestelijke stroming tot stand die polaire lucht aanvoert. In de loop van donderdag ontstaat een golf in het polaire front op de Atlantische Oceaan. De golftop (met kleinschalig laag) trekt donderdagavond over België en de provincie Limburg (noord)oostwaarts.

Weather map Waarschuwing land 0 new

Het is vanochtend bewolkt en er valt enige tijd motregen of regen. Vanmiddag klaart het van het noordwesten uit op, maar kan er nog steeds een bui vallen met kans op korrelhagel. De maximumtemperatuur komt uit op 8°C. De wind waait uit zuid tot zuidwest en is boven land overwegend matig. Aan zee en boven het IJsselmeer is de wind krachtig tot hard, 6 à 7 Bft. In de loop van de dag draait de wind naar west tot noordwest en neemt nog wat toe. In het noordelijk kustgebied wordt de wind vanaf de tweede helft van de ochtend stormachtig, 8 Bft, met af en toe zware windstoten van 80-90 km/uur.

Komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er met name in het noorden nog een enkele bui, mogelijk met korrelhagel. De wind neemt iets in kracht af naar matig boven land en krachtig tot hard, 6-7 Bft, langs de kust. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 6°C langs de kust tot 2°C in het zuidoosten.

Morgenochtend is het op een enkele bui na grotendeels droog en kan de zon nog even schijnen. In de middag neemt de bewolking toe en later gaat het van het zuidwesten uit stevig regenen. Vooral in de zuidelijke helft van het land is 10-20 mm neerslag mogelijk. In de avond gaat de regen landinwaarts op steeds meer plaatsen over in (natte) sneeuw, met name in de zuidoostelijke helft van het land kan zich lokaal een sneeuwdek van enkele centimeters vormen. In het noorden blijft het waarschijnlijk beduidend droger. De maximumtemperatuur bedraagt 6°C en de westelijke wind neemt geleidelijk af naar krachtig langs de noordkust en naar zwak tot matig in het zuiden.

Een bovenluchtlaag boven Scandinavië vult in de tweede helft van de week geleidelijk op tot een langgerekte hoogtetrog. Een golf in het polaire front trekt in de nacht naar vrijdag via het zuidoosten van het land naar Duitsland weg. Vrijdag overdag trekt een trog, met mogelijk ook een kleinschalig Noordzeelaagje, over onze omgeving zuidoostwaarts, waarna in de loop van komend weekend (14/15 januari) de invloed van een Atlantisch hogedrukgebied noordwest van Portugal toeneemt. Tegelijkertijd zien we de opbouw van een krachtige hoogterug van de Azoren richting het zeegebied tussen IJsland en Noorwegen. Begin volgende week vormt zich boven Scandinavië een dominant hogedrukgebied aan de grond en wordt de wind aflandig, terwijl het drukmaximum op hoogte zich ook naar Scandinavië verplaatst en er een sterk geblokkeerd stromingspatroon ontstaat. Vanaf het weekend van 20/21 januari kan van het zuid(west)en uit vooral op geringe hoogte weer wat minder koude lucht over onze omgeving uitstromen.

Vooruitzichten

De eerste dagen wisselvallig met winterse buien en vrijdag veel wind. Begin volgende week overgang naar koud en overwegend droog winterweer.

foto van Jannes Wiersema.

Vooruitzichten lange termijn

woensdag 18 januari tot en met woensdag 25 januari

Aanvankelijk waarschijnlijk (90% kans) koud en droog winterweer. Later in de periode een tendens naar minder koud weer met een wat toenemende kans op (winterse) neerslag.

Aan de noord- en westflank van de uitslaande golf in het polaire front kan de neerslag in de nacht naar vrijdag in de vorm van (natte) sneeuw vallen. In de staafdiagrammen met de sneeuwfracties valt echter wel op dat de grotere sneeuwfracties samenvallen met de alweer lagere neerslagintensiteiten. Bij de trog van vrijdag kunnen winterse buien voorkomen, vooral landinwaarts mogelijk met enige sneeuwaccumulatie in de loop van de dag. Bovendien is er dan in de kustprovincies een grote en toegenomen kans op zware windstoten (Vlissingen en Den Helder ruim 80% kans, gisteren was dat ruim 50%). Waterpeilen vormen vrijdag een aandachtspunt, zie de waterstandstaafjes. In het weekend een aanhoudend NW/N stroming met grote neerslagkansen en dieper landinwaarts ook hoge sneeuwfracties. In de loop van maandag 16 januari wordt de wind waarschijnlijk aflandig, zie ook de windrichtingspluimen. De kans op een reeks ijsdagen vanaf dinsdag 17 januari (mogelijk maandag al) is landinwaarts groot. In het oosten en zuidoosten zien we vanaf dinsdag een reeks van 5 of 6 dagen met een kans van > 50% op een ijsdag. Richting het weekend van 21/22 januari wordt het onzeker of de vorst gehandhaafd blijft: de blokkade lijkt langzaam naar zeker gedomineerd te worden door een Zuid(west)-Europees bovenluchtlaag, waaromheen mogelijk wat zachtere lucht ons land weet te bereiken. Neerslagkansen nemen vanaf dan ook langzaam toe. EC ruimt een koude plaklaag vaak iets te snel op, dus de verzachting zal mogelijk wat minder snel gaan dan EC voorstelt.

foto van Jannes Wiersema.

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn