Tuesday 23 April
Weerman Jannes Wiersema

Veel bewolking en plaatselijk (mot)regen, vanmiddag in het westen ook zon

21 maart 2016 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Een hoog met het centrum ten westen en zuidwesten van Ierland veroorzaakt een noordwestelijke aanvoer van maritiem polaire lucht. Vanuit het hoog strekt zich een rug net ten zuiden van osn land uit naar Zuid-Duitsland. Het centrum van het hoog en ook de rug trekken in de loop van deze periode heel langzaam zuidwaarts. Op 500 hPa trekt een trog eind van de middag over Denemarken. De meeste forcering hiervan zien we ten noordoosten van ons land. In de grenslaag wordt, onder een subsidentie-inversie, vochtige lucht aangevoerd waarin veel Sc-bewolking voorkomt. Verder trekken er enkele zwakke frontale zones in de stroming mee, waarin de bewolking net wat dikker is en de basis lager. In de loop van de dag lijkt er van het noordwesten uit iets minder vochtige lucht binnen te stromen, doordat de wind achter de rug wat krimpt, wordt de fetch over de Noordzee wat korter en komen we even wat meer in de schaduw van de Britse Eilanden. Een volgende zwakke frontale zone trekt vanavond en vannacht zuidoostwaarts over het land. In deze zone is de aangevoerde lucht weer vochtiger. Dinsdagmiddag lijkt dan een volgende zwakke frontale zone te passeren.

Vandaag is er aanvankelijk veel bewolking en af en toe valt er motregen. In de loop van de dag neemt de neerslagkans van het westen uit af en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Later in de middag neemt in het noorden de kans op wat regen of een bui weer toe. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 9 graden. Als de zon in het zuidwesten wat langer doorbreekt is daar 11 graden mogelijk. De wind blijft uit een noordwestelijke richting waaien en is matig van kracht, in het Waddengebied vrij krachtig.

Vannacht overheerst de bewolking weer en valt er af en toe wat motregen. In de loop van de nacht kan er in het zuiden in een eventuele opklaring een enkele mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 5, in het zuiden kan het lokaal 2 of 3 graden worden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is zwak tot matig, in het noordelijk kustgebied af en toe vrij krachtig.

Morgen overdag zijn er wolkenvelden, maar af en toe is de zon ook te zien. Vooral in het oosten valt er af en toe lichte regen of motregen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 8 graden op de Wadden tot 11 graden in het zuidoosten. De wind is noordwestelijk en overwegend matig.

Een 500 hPa hoogterug met de as boven of west van de Britse Eilanden handhaaft zich tot en met woensdag. Op donderdag beweegt de hoogterug dan over ons land oostwaarts, waarna de weg vrij wordt gemaakt voor een meer zonale stroming. Een eerste hoogtetrog daarbij trekt op vrijdag via de Noordzee naar Scandinavie, waarna een volgend hoogtelaag in het Paasweekend ten noorden van Schotland komt te liggen. Dit zorgt dan bij ons voor een zuidwestelijke bovenstroming, waarin van tijd tot tijd hoogtetroggen meetrekken en op maandag . In het grondpatroon ligt een rug vanuit het hoog boven de Atlantische Oceaan over de Britse Eilanden. Dit zorgt bij ons voor een noordwestelijke stroming. Op woensdag trekt deze rug over ons land, waarna de stroming zuidwestelijk wordt. Hierin passeert op vrijdag een golvend frontaal systeem ons land, gevolgd door een trekrug. In de dagen daarna krijgen we te maken met een complex laag ten noorden van Schotland. Dit zorgt ervoor dat verschillende randstoringen ons land passeren, met een wisselvallige Pasen tot gevolg.

Vooruitzichten

Aanvankelijk droog, maar tamelijk bewolkt weer. Op vrijdag een overgang naar een wisselvallig weer, met iets oplopende temperaturen

Vooruitzichten lange termijn

maandag 28 maart tot en met maandag 04 april

In het begin van de periode grote kans op wisselvallig weer met temperaturen rond de normale waarden voor de tijd van het jaar; later een toenemende kans op een rustiger en droog weer.

In grote lijnen zijn de clusters consistent, met de hoogterug over de Britse Eilanden, die op donderdag oostwaarts trekt. De hoogtetrog van vrijdag zit in alle clusters en ook het hoogtelaag in de buurt van Schotland gedurende het weekeinde. De precieze positie hiervan verschilt wat in de clusters, maar wel laten allen dit laag nu in het weekeinde (net) noordwest van Schotland liggen. We komen in vrijwel alle oplossingen in de loop van het Paasweekeinde in onder invloed van dit laag en trekt de hoogterug verder oostwaarts. Later in de de periode komen we in een deel van de clusters weer onder invloed van een hoogterug, waarvan de positie nog niet eenduidig is/ De precieze positie en timing bepaalt hoe het weer er precies uit gaat zien, maar vrijwel alle oplossingen laten toch wel een toename van wisselvalligheid en wind zien in de tweede helft van de week. Doordat de wind daarbij naar een meer zuid/zuidwest richting gaat wordt het wel iets zachter. Op woensdag hebben we eerst nog te maken met een noordwestelijke aanvoer van polaire lucht en tamelijk veel bewolking.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn