Thursday 20 June
Weerman Jannes Wiersema

Veel zon, in het noordwesten wolkenvelden.

28 februari 2016 door Jannes Wiersema

bewolktTussen een laag boven Mallorca en een zwakke rug net ten noorden van de Wadden staat in ons aandachtsgebied een noordoostelijke stroming. De rug zakt iets zuidwaarts en vlakt sterk af, terwijl een hoog boven Schotland langzaam verder opbouwt. Uiteindelijk vormt zich een verbinding tussen dit hoog en hogedrukgebieden boven het zuiden van Scandinavië en de Azoren. De as van deze hogedrukgordel trekt zuidoostwaarts en komt in de nacht van maandag op dinsdag boven ons land terecht.

Het is zonnig, met uitzondering van enkele wolkenvelden in het noord(west)elijk kustgebied. In het zuidwesten komt hoge sluierbewolking voor. De noordoostenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig, in Zeeland mogelijk naar krachtig. De middagtemperatuur ligt rond 6 graden. De wind en de droge lucht maken het voor het gevoel vrij koud.

Komende nacht is het vrijwel onbewolkt, vooral de kustgebieden blijven gevoelig voor enkele wolkenvelden. Het blijft droog. Het gaat op veel plaatsen licht vriezen, maar in de kustgebieden blijft de temperatuur boven nul. De noordoostelijke wind is matig, in het noordoosten zwak, in het uiterste zuidwesten vrij krachtig.

Morgen overdag wordt het op de meeste plaatsen zonnig, met enkele wolkenvelden in de kustgebieden. Het blijft droog. Het wordt 6 à 7 graden. Er staat een matige noordoostenwind, maar in het zuidwestelijk kustgebied is de wind vrij krachtig.

Ons land bevindt zich maandag nog in een zadelgebied. Boven de Golf van Genua ligt dan een hoogtelaag, dat in de dagen daarna langzaam opvullend via het oostelijk Alpengebied naar de Baltische staten trekt. Hierdoor stelt zich vanaf dinsdag een west- tot noordwestelijke stroming in. In eerste instantie meandert deze nog niet al te sterk, maar vanaf donderdag 3 maart beginnen de Rossby-golven een grotere amplitude te krijgen. In het weekeinde van 5/6 maart zakt een volgende hoogtetrog sterk uit tot over Spanje. De as van de hoogtetrog komt dan min of meer noord-zuid georiënteerd boven ons aandachtsgebied te liggen.

Vooruitzichten

Dinsdagnacht nog lichte vorst, daarna overgang naar een wisselvallig weertype met geregeld regen of buien. Dinsdag is er vooral landinwaarts een kans op wat winterse neerslag.

Vooruitzichten lange termijn

zondag 06 maart tot en met zondag 13 maart

De eerste dagen nog grote kans op een wisselvallig weertype. Daarna een toenemende kans op een droog weertype. De temperaturen liggen rond of iets beneden normaal.

Tot dinsdag zijn de ontwikkelingen zeer eenduidig. Ten aanzien van de eerste storing op dinsdag zijn er timingsverschillen, maar in vrijwel alle leden zien we dan neerslag doorkomen. De vraag is in welke vorm de neerslag gaat vallen. Kijkend naar de sneeuwfractie, dan zijn de kansen in het oosten en noordoosten het grootst op (natte) sneeuw. Ook de dagen erna zien we af en toe (zwakke) signalen voor winterse neerslag. Gezien de synoptische setting moeten we dan denken aan buien met (natte) sneeuw en/of korrelhagel. Overdag komen de temperaturen meestal boven de 5 graden. In de nachten is er soms nog lichte vorst. In de EPS-periode lijkt het wisselvallige weertype eerst aan te houden, maar later zien we in een toenemend aantal leden de invloed van de hoge druk toenemen. Het hoog komt in de meeste scenario’s dan bij Ierland te liggen of ten zuidwesten ervan (uitloper Azorenhoog) met een stroming tussen west en noord en dus tamelijk koel weer tot gevolg

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Neerslag (sneeuw/hagel/ijzel) in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn