Sunday 16 June
Weerman Jannes Wiersema

Wisselend bewolkt en buien.

25 november 2015 door Jannes Wiersema

38Een occlusie, waarop een trog is ingelopen, ligt met de bijbehorende windsprong boven het oosten van het land. Het front verlaat komende uren het oosten van het land. Erachter staat boven het aandachtsgebied een (noord)westelijke stroming van zachtere, onstabiele, maritiem polaire lucht. Op nadering van een warmtefront bouwt donderdag voorzichtig een doorstroomde rug op en neemt de gradient geleidelijk af.

Modellen zijn tamelijk consistent. Voor de nacht naar donderdag laat Hirlam een duidelijk mistsignaal zien, Harmonie en ook EC hebben meer wind en vertonen dit niet of in mindere mate. Doordat Hirlam de mist ook hardnekkig laat zijn op donderdag overdag, krabbelt de temperatuur slechts moeizaam op en dit heeft ook weer consequenties voor de temperatuurverwachting en ook voor het scenario donderdagavond en nacht naar vrijdag.

Temperatuur:

Van het westen uit oplopende temperaturen naar 6-8 C. Nacht naar donderdag in langduriger opklaringen mogelijk in het oosten dichtbij nul (Hirlam scenario) anderen zijn warmer, daar ga ik nog even vanuit. Donderdag overdag Tx rond 7.

Neerslag:

In de op gang komende noordwestelijke stroming regenbuien vanaf de Noordzee. Het lijkt vanmiddag wat meer te clusteren als gevolg van een rimpel in de bovenlucht. (In de neergaande tak van de hoogtetrog) Bij de buien zijn onweer en korrelhagel mogelijk, kleine kans.

Het is wisselend bewolkt en vanaf de Noordzee drijven regenbuien het land binnen. Bij de buien is korrelhagel en onweer mogelijk. De wind draait naar west en later noordwest en is boven land matig en langs de kust (vrij) krachtig. De middagtemperaturen komen uit op 7 à 8 graden.

Waarschuwing land 0 new

In de nacht naar donderdag komen er vooral aan de kust nog enkele buien voor. Landinwaarts is het droog en zijn er naast enkele wolkenvelden ook brede opklaringen. De temperaturen dalen landinwaarts naar waarden dicht bij het vriespunt in langdurige opklaringen, tot 7 graden vlak aan zee.

Donderdag overdag is het wisselend bewolkt. Er kan, met name in de kustprovincies, nog een enkele bui voor komen, maar op de meeste plaatsen is het overwegend droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 8. De wind is westelijk en zwak tot matig, aan de kust is de wind noordwestelijk en matig tot vrij krachtig.

Het ensemble is behoorlijk eenduidig en toont ook bovenstaand beeld. Natuurlijk zijn er detailverschillen voor wat betreft de passage van de troggen en ruggen in de weststroming, maar dit is te doen gebruikelijk. Als we kijken naar de wekelijkse anomalie-kaarten van het ECMWF dan zien we voor deze week nog temperaturen rond of iets beneden normaal. Voor volgende week (vanaf komend weekend) en ook de daaropvolgende weken is weer heel duidelijk een ‘warme’ anomalie te zien met een T2m weekgemiddelde in de klasse 1-3, soms 3-6 C boven normaal. In de ECMWF clusterkaarten zien we voor de periode van t+120 tot t+168 maar 1 stromingspatroon domineren, het positieve NAO scenario. Dit bevestigt het beeld van een licht meanderende weststroming. In de periode van t+192 tot t+240 zet dit beeld zich voort, met af en toe een scenario met een Atlantische hoogterug, waarbij het centrum van de straalstroom wat noordelijker komt te liggen. In de laatste periode tot t+360 zien we nog steeds een monopolie positie voor de zonale weststroming (het positieven NAO scenario.) Al met al in de lange termijn nog geen sprake van een winters scenario. Het is ook opvallend hoe consistent de opeenvolgende EPS-runs dit beeld handhaven. Dit geeft vertrouwen voor de verwachting.

Vooruitzichten

Wisselvallig met temperaturen rond normaal. Tijdens het weekend oplopende temperaturen naar waarden boven normaal.

Vooruitzichten lange termijn

woensdag 02 december tot en met woensdag 09 december Zeer waarschijnlijk aanhoudend wisselvallig met temperaturen enkele graden boven normaal.

De operationele run toont een licht meanderende westelijke bovenluchtstroming gedurende de gehele aandachtsperiode. In de goed doorstroomde weststroming passeren van tijd tot tijd frontale systemen. De sturende lagedrukgebieden volgen een koers grofweg langs de 60NB oostwaarts, van IJsland naar Scandinavie.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn