Monday 27 May
Weerman Jannes Wiersema

Wisselend bewolkt en enkele regen- en onweersbuien. In het westen veel wind.

02 oktober 2016 door Jannes Wiersema

37Een hoogtelaag ligt net ten westen van ons land boven de Noordzee en trekt langzaam oostwaarts. In de nacht naar maandag komt het boven het noorden van Duitsland te liggen, maandag overdag trekt het verder oostwaarts weg en nadert vanuit het westen een hoogterug. T500 in het hoogtelaag ligt rond -25 graden. Deze lucht komt vandaag overdag boven ons land te liggen. In het grondpatroon zien we een lagedrukkern, horend bij een CAD net ten noordwesten van ons land liggen. De frontale zone van de CAD heeft ons land grotendeels verlaten, aan de achterzijde ligt de ingedraaide occlusie boven de het oosten van de Britse Eilanden. Boven het westen van het land en boven de Noordzee en langs de kust buien, veroorzaakt door het warme zeewater en de onstabiele opbouw van de atmosfeer. Het laag trekt vanmiddag uitdiepen het noordwesten van het land binnen en verlaat dit weer in het oosten in de avond of nacht. De windband zit met name aan de zuid en westzijde. Eind van de ochtend/begin trekt de ingedraaide occlusie vanuit het westen het land binnen. Geholpen door de dagelijkse gang ontstaan er dan talrijke buien. Deze band wordt gevolgd door een volgende band in de avond. Op maandag trekt een vore vanuit het laag van noord naar zuid over het land. Dit geeft nog aanleiding tot enkele buien, terwijl de atmosfeer vanuit het westen stabiliseert.

De modellen hebben doorgaans veel moeite met dit soort systemen waarbij in de polaire lucht diverse lagedrukkernen om elkaar heen draaien. In de 00-uur run liggen de modellen dicht bij elkaar, hoewel de Harmonieversies nog met een secundair kerntje komen. Hirlam en EC doen dit in minder mate. In de Harmonieversies komt het windveld ook iets noordelijker uit. We houden de gehele west- en noordwestkust voor het stevige windveld. Aandachtspunt is verder eventuele ST vannacht.

Kaart verwachtingen vandaag dag Waarschuwing land 0 new

Vooral in het westen komen buien voor, soms met onweer. In de loop van de ochtend breiden de buien zich verder over het land uit. Hagel is dan zeer lokaal mogelijk. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 16°C. De wind is zuid en draait in de loop van de dag naar een westelijke tot noordwestelijke richting en trekt aan naar matig boven land, af en toe vrij krachtig in het westen. Langs de kust en boven het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Aan de westkust kan de wind bij zee kortdurend stormachtig, 8 Bft, worden met daarbij mogelijk zware windstoten. In het noordoosten van het land en het (oostelijk) Waddengebied blijft de wind matig, aan zee eerst vrij krachtig en draait van zuid via oost naar noord.

Gedurende de nacht naar maandag is er vrij veel bewolking, lokaal kan er nog een bui vallen. De temperatuur wordt ongeveer 9 °C. De wind is west tot noordwest en zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer (vrij) krachtig.

Maandag overdag begint tamelijk bewolkt. In de loop van de dag komt de zon nu en dan tevoorschijn. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. De middagtemperatuur wordt ongeveer 18 °C. De wind is noordelijk en matig, aan zee vrij krachtig.

Een hoogtelaag boven Duitsland trekt oostwaarts en smelt op woensdag samen met een hoogtelaag dat vanuit Rusland naar het zuiden beweegt. Dit levert dan een groot hoogtelaag boven oost Europa op. Ons land bevindt zich de eerste dagen echter onder de invloedssfeer van een hoogterug boven Scandinavie. Deze beweegt aan het einde van de week echter noordwaarts, waarna het hoogtelaag vanuit het oosten naar onze omgeving beweegt. Hier krijgen we dan in het volgende weekend mee te maken. In het grondpatroon zien we een hoog boven Scandinavie, dat bij ons voor een oost/noordoostelijke stroming zorgt. Dit beweegt aan het einde van de week noordoostwaarts, waarna ons land onder in de invloedssfeer van een zwak grondlaag komt, waarbij de wisselvalligheid wat toe neemt.

Vooruitzichten

Perioden met zon en meest droog. Temperaturen dalend naar ongeveer 15 graden.

Vooruitzichten lange termijn

zondag 09 oktober tot en met zondag 16 oktober

Aanvankelijk grote kans op rustig en droog weer. In de loop van de periode een wat toenemende neerslagkans (50% kans op wisselvallig weer aan het einde van de periode). De temperaturen liggen rond de normale waarden voor de tijd van het jaar.

De EPS-clusters zijn voor de eerste periode zeer eenduidig. Allen tonen het wegtrekkende hoogtelaag en vervolgens de hoogterug boven onze omgeving. Een groot deel van de clusters (60%) toont het hoogtelaag vanuit het oosten in het weekend. Dan nemen de verschillen toe. De EPS-pluim is de eerste dagen zeer eenduidig. Tot aan het weekend droog, in het weekend een iets toenemende neerslagkans. De temperatuur vertoont de eerste dagen een dalende trend, waarbij het op woensdag en donderdag maar net 15 graden wordt.

Temperatuur

Neerslag over voorgaande 6 uur

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn