Saturday 9 December
Weerman Jannes Wiersema

Wisselend bewolkt en vooral in de kustprovicincies enkele buien.

26 november 2015 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Tussen een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan en lage druk west van Noorwegen staat boven ons aandachtsgebied een noordwestelijke stroming met de aanvoer van maritiem polaire lucht en buien. Op nadering van een hoogterug neemt de onstabiliteitsdiepte geleidelijk af. Ook aan de grond ontwikkelt zich donderdag overdag aarzelend een zwakke rug, die in de loop van de middag passeert. Daarna wordt de stroming zuidwestelijk. Op vrijdag nadert een warmtefront vanuit het westen, maar dankzij een koude plaklaag weet dit aan de grond niet door te komen. Pas als het koufront in de nacht naar zaterdag passeert, wordt deze opgeruimd.

Het is wisselend bewolkt en met name in de kustprovincies komen nog enkele buien voor, op de meeste plaatsen landinwaarts is het droog. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit ook aan de kust af. In de vroege ochtend ligt de temperatuur landinwaarts rond 0 graden, waardoor het lokaal glad kan zijn. Ook is er een enkele mistbank mogelijk. De temperatuur loopt in de middag op naar een graad of 8. De wind is westelijk en zwak tot matig, aan de kust is de wind noordwestelijk en matig, in de ochtend nog af en toe vrij krachtig. In de avond draait de wind naar zuidwest tot zuid.

Neerslag:

In de noordwestelijke stroming regenbuien vanaf de Noordzee. Activiteit beperkt zich geleidelijk steeds meer tot de kustprovincies. Overdag zakken de toppen van de Cb/TCu steeds verder en neemt de kans op buien verder af. Vrijdag bij het warmtefront vanuit het westen af en toe motregen.

Waarschuwing land 0 new

In de nacht van donderdag op vrijdag neemt van uit het westen de bewolking toe. In het oosten en zuidoosten zijn er opklaringen, maar is er kans op het ontstaan van mist of laaghangende bewolking. Later in de nacht kan er in het noordwesten plaatselijk motregen vallen. De minima lopen sterk uiteen: in het oosten en zuidoosten kan de temperatuur tot rond het vriespunt dalen, aan zee wordt het niet kouder dan een graad of 7. De zuid- tot zuidwestenwind neemt langzaam toe naar matig, aan de kust en op het IJsselmeer naar (vrij) krachtig.

Vrijdag overdag overheerst de bewolking en kan er vooral in de noordwestelijke helft af en toe motregen vallen. De maxima lopen uiteen van 5 graden in het noordoosten tot 9 graden in het uiterste westen. De zuid tot zuidwestenwind verandert aanvankelijk nauwelijks in kracht, maar neemt in de avond in het noordelijk kustgebied toe tot hard.

De operationele run toont een licht meanderende westelijke bovenluchtstroming gedurende de gehele aandachtsperiode. In de goed doorstroomde weststroming passeren van tijd tot tijd frontale systemen. De sturende lagedrukgebieden volgen een koers grofweg langs de 60NB oostwaarts, van IJsland naar Scandinavie.

Vooruitzichten

Wisselvallig met temperaturen die tijdens het weekend oplopen naar waarden boven normaal. In het weekend vrij veel wind.

Vooruitzichten lange termijn

donderdag 03 december tot en met donderdag 10 december Zeer waarschijnlijk aanhoudend wisselvallig met temperaturen enkele graden boven normaal. Aan het eind van de periode neemt de kans op rustig en droog weer toe.

Het ensemble is tamelijk eenduidig en alle clusters tonen de zonale stroming gedurende de hele periode over onze omgeving. Wel zijn er detailverschillen in de timing van troggen en ruggen. Ook in het grondpatroon zijn de cluster vrij eenduidig: aan het begin van de periode trekt een laag noord van Schotland langs naar de Noorse Zee. Dit geeft bij ons dan vrij veel wind. Ook daarna zien we hoge druk ten zuiden van ons en laag boven het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen, wat bij ons een overwegend westelijke aanvoer geeft. In de pluim zien we dit beeld ook terug, een hoofdzakelijk west tot zuidwestelijke richting, met temperaturen die tijdens het weekend oplopen naar waarden boven normaal. In het weekend ook vrij veel wind. Op de langere termijn overwegend zachte en wisselvallige oplossingen, het aantal wat koudere leden is op 1 hand te tellen. Wel neemt de kans dat het hoog vanuit het zuiden over ons heen komt te liggen aan het eind van de periode toe. De kans op wat droger weer wordt dan groter.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn