Monday 20 May
Weerman Jannes Wiersema

Wisselvallig en zacht.

27 januari 2016 door Jannes Wiersema

40Ons aandachtsgebied bevindt zich in een zuidwestelijke stroming binnen een warme sector. In deze warme sector bevindt zich een secundair frontaal systeem dat gekenmerkt wordt door een ” tong” met hogere Thetaw-waarden en ook iets hogere Td. Historisch is dit een geoccludeerd front, dat ook weer iets lijkt te gaan golven. Woensdagavond laat trekt van het westen uit het koufront het land over, waarin zich dan mogelijk nog een zwakke stabiele golf heeft ontwikkeld. Halverwege de nacht naar donderdag verlaat het koufront het zuidoosten, gevolgd door een bent back occlusie. Het aandachtsgebied komt dan in een westelijke stroming met aanvoer van maritiem polaire lucht. Donderdag overdag passeert een trekrug, die voor stabilisatie zorgt.

Vandaag blijft het bewolkt en van het zuidwesten volgt er van tijd tot tijd regen. Vooral vanavond kan het hier en daar even flink doorregenen. De maxima liggen rond 11 graden. De zuidwestenwind neemt boven land toe naar vrij krachtig tot krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer is de wind hard, langs de noordwestkust soms stormachtig met mogelijk zware windstoten. Later in de avond draait de wind naar west tot noordwest en neemt daarbij sterk af.

Komende nacht trekt de regen naar Duitsland weg. Aan het einde van de nacht klaart het van het westen uit op. De minimumtemperatuur loopt uiteen van zo’n 7 graden in het zuidoosten tot lokaal een graad of 4 elders. De westenwind is meest matig, aan zee en op het IJsselmeer (vrij) krachtig.

Donderdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft droog en de maximumtemperatuur wordt ongeveer 8 graden. De wind draait in de ochtend naar zuidwest en neemt af naar zwak tot matig, in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige wind.

De gehele periode hebben we te maken met een meanderende zonale stroming, waarbij ons aandachtsgebied zich afwisselend in maritiem tropische lucht en maritiem polaire lucht bevindt. Aangezien de lagedrukkernen een tamelijk noordelijke koers volgen richting de Noorse Zee lijkt de kans dat we boven de zuidelijke Noordzee te maken krijgen met echte stormvelden vrij klein. Heel diep in de polaire lucht komen we vooralsnog niet.

Vooruitzichten
Zacht met soms veel wind en vooral in het weekeinde perioden met regen.

mosimage

Vooruitzichten lange termijn
woensdag 03 februari tot en met woensdag 10 februari
Grote kans op het aanhouden van het wisselvallige weertype. De temperaturen liggen waarschijnlijk (iets) boven het langjarig gemiddelde.

De EPS-clusters laten gedurende de gehele periode een eenduidig patroon zien met een zonale stroming, de windrichtingpluim laat zien dat nagenoeg alle leden tot aan het einde van de verwachtingsperiode in de zuidwesthoek zitten. Vanaf zaterdag wordt de spreiding in de verschillende elementen groter wanneer de timing van de langstrekkende ruggen, troggen en lagedrukgebieden uit elkaar gaat lopen. Vooral op zaterdag/zondag lijkt het front of een frontale golf langer boven ons aandachtsgebied te blijven slepen. Dit verklaart het sterkere neerslagsignaal in de pluim, met hoge kansen op neerslaghoeveelheden in de klasse 10-30 mm. De maxima gaan op veel dagen weer rond de 10 graden uitkomen en ook de minima blijven ruim boven nul. Qua wind zien we vooral zaterdag de kans op zware windstoten duidelijk groter worden. Ten opzichte van de vorige run zijn de kansen echter weer verder afgenomen. Op de langere termijn komt er in het heersende stromingspatroon waarschijnlijk weinig verandering. De kans op een overgang naar een winters weertype is zeer gering. Wel zien we enkele koudere EPS-leden vanaf midden volgende week, maar het betreft dan hooguit enkele koudere stralingsnachten.

chart pluim temp wo 27 jan 2016

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn