Monday 15 April
Weerman Jannes Wiersema

Wolkenvelden en in Noorden wat regen.

03 december 2015 door Jannes Wiersema

In de middag een bui.

Ons aandachtsgebied bevindt zich in een brede warme sector. Een licht golvend koufront lag om 21 UTC van zuid-Noorwegen via het uiterste noordwesten van de FIR naar Wales. Het front beweegt vervolgens nog langzaam iets zuidoostwaarts, maar komt nog ten noordwesten van ons land tot stilstand. Golfvorming (21 UTC rond 45 N) zorgt ervoor dat het front in de loop van de dag weer noordwaarts beweegt. De golf, met bijbehorend lagedrukgebied, ligt donderdagavond bij Wales en vrijdagochtend boven de Noordzee. Op de zuidflank van dit het laag trekt dan het koufront oostwaarts, vrij snel gevolgd door een Bent-Back occlusie. Na passage van het koufront wordt de stroming westelijk en wordt er maritiem polaire lucht aangevoerd. Vrijdag overdag trekt het laag uitdiepend via het Skagerrak naar het zuiden van Zweden. In de middag passeert een rug ons land van west naar oost.

Op de meeste plaatsen begint de dag met veel bewolking en in het uiterste noordwesten valt er vanochtend plaatselijk lichte (mot)regen. Elders blijft het droog en breekt op enkele plekken de zon af en toe door. De kans daarop is het grootst in het zuid(oost)en. De middagtemperatuur ligt rond 11 graden. Er staat een matige wind uit zuidwest tot zuid. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig, in het noordwestelijk kustgebied af en toe krachtig. Vanavond neemt de wind aan de noordwestkust mogelijk toe naar hard.

Wind:

ZW 6 voor de kustdistricten. Vanaf vanavond komt er meer wind te staan wanneer het laag over de Noordzee trekt. Dan 7-8 Bft, en nabij het laag geven de modellen zelfs enige tijd kleinschalig een 9 Bft te zien. Aan de kust mogelijk windstoten tot 75-80 km/uur, mogelijk zelfs tot rond 90 km/uur (HIRLAM) net op en achter de occlusie. Oorzaak hiervan zijn de zeer sterke drukstijgingen in combinatie met kou-adavectie. Hirlam ” tipt” dus aan een code geel, overige modellen zitten daar wat verder vanaf. Deze windstoten zijn dus wel een duidelijk aandachtspunt

Neerslag:

Vanochtend zien we de lichte frontale neerslag tot net boven het noordwesten van ons land komen, om in de loop van de dag met het front mee noordwaarts te bewegen. Pas vrijdagochtend op passage van beide fronten geven alle modellen een tweetal neerslagbanden.

Waarschuwing land 0 new

Komende nacht wordt de bewolking overal dikker en gaat het van het westen uit regenen. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 8 graden. De zuidelijke wind wordt boven land matig tot vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard.

Vrijdagochtend trekt de regen snel naar het oosten weg en klaart het van het westen uit breed op. In de middag zijn er zonnige perioden en de maxima liggen rond 10 graden. De wind draait begin van de ochtend naar west tot noordwest en neemt aan de kust dan mogelijk even toe naar stormachtig. Geleidelijk neemt de wind af naar matig boven land en (vrij) krachtig aan de kust en draait in de middag naar zuidwestelijke richtingen.

Het golvende polaire front ligt de komende periode vrijwel continu boven of in de buurt van ons land. Met name tijdens het weekeinde en zorgt de positie van het polaire font en de positie en activiteit van eventuele randstoringen voor behoorlijke onzekerheid in met name de neerslagverwachting en het windveld. Vooral in de warmte sector van een actieve golf kan later op zaterdag of op zondag mogelijk weer veel wind komen te staan. EPS komt voor zaterdag en zondag met 60-70% kans op zware windstoten. Met name de zaterdagavond/zondag is een aandachtspunt, dan is er zelfs weer een kleine maar niet te verwaarlozen kans op zeer zware windstoten, hoewel de kansen minder zijn dan in de voorgaande runs. Temperaturen zijn aanhoudend ruim boven de normaal, zowel overdag als in de nacht.

Vooruitzichten

Aanhoudend zacht met in het algemeen veel bewolking en soms regen. In het weekeinde mogelijk vrij veel wind.

Vooruitzichten lange termijn

donderdag 10 december tot en met donderdag 17 december Grote kans (70-80%) op het aanhouden van het zachte weertype met van tijd tot tijd regen.

We hebben nog enige tijd te maken met een min of meer zonale stroming. Vrijdag passeert hierin een koufront, maar is het nog wel tamelijk rustig. In het weekeinde neemt de dynamiek mogelijk weer sterk toe. Aan de zuidflank van sturende lagedrukgebieden in de omgeving van IJsland trekken enkele randstoringen met regen en mogelijk veel wind oostwaarts. Doordat het koufront lange tijd ten noorden van ons land lijkt te blijven slepen, blijven we steeds in (zeer) zachte lucht. Pas na dinsdag lijkt ons aandachtsgebied soms in minder zachte polaire lucht te verblijven. Het hoogtepatroon lijkt dan ook iets meer te gaan golven.

Temp. op 2m in °C - Noord-Oost Nederland

Neerslag in mm. - Noord-Oost Nederland

Loading

Vooruitzichten

Vooruitzichten lange termijn